Otel Ve Restoran Ekipmanları İhracat ve İthalatı Nasıl Yapılır?

Restoran ve otel mutfakları ile birlikte servis ve restoran grubuna ait ürünlerin üretildiği fabrikalar vardır. Bazı fabrikaların markası yoktur. Kendinden istenilen ürün gruplarını istenilen markaların ismi ile üretir. bu fabrikalara isteyen şirket istediği isim ile ürün yaptırabilir. Reklam ve tanıtımı olan ürünler daha pahalıdır. Ama aynı kalitedeki bir ürün, aynı kalıptan ve aynı özellikler ile başka bir şirket tarafından yaptırılabilir.
6/26/2022 12:00:00 AM
Otel Ve Restoran Ekipmanları İhracat ve İthalatı Nasıl Yapılır?
 
Türkiyede Otel Ve Restoran Ekipmanları Mağazalarının İşleyiş Şekli Nedir?
 
Dünyanın farklı ülkelerinde ticaret farklı yöntemler ile yapılmaktadır. Bir çok ülkede bu sistemin işleyişinde büyük farklılıklar vardır. Bazı ülkelerde herhangi bir ürün sadece ait olduğu marka tarafından satılırken, bazı ülkelerde bu markalara ait ürünler yetkilendirilmiş başka işletmeler tarafından satılır.
 
Türkiyede bu sistem aşağıdaki gibi işler:
 
Restoran ve otel mutfakları ile birlikte servis ve restoran grubuna ait ürünlerin üretildiği fabrikalar vardır. Bazı fabrikaların markası yoktur. Kendinden istenilen ürün gruplarını istenilen markaların ismi ile üretir. bu fabrikalara isteyen şirket istediği isim ile ürün yaptırabilir. Reklam ve tanıtımı olan ürünler daha pahalıdır. 
 
Ama aynı kalitedeki bir ürün, aynı kalıptan ve aynı özellikler ile başka bir şirket tarafından yaptırılabilir. Reklam ve tanıtımı yoktur. Diğer ürüne karşı fiyatı bazen yarı yarıya daha düşük olabilir. Çünkü reklam ve tanıtım masraflarını yapmaz ve bu miktarı ürünün fiyatına indirim olarak yansıtır.
 
Tanınmış markaların fiyatının yüksek olmasının sebebi reklam ve tanıtım masraflarının ilave olarak ürünlere yansıtılmasından kaynaklanır.
 
Herhangi bir şirket esasında kendisine ait bir ürün olmamasına rağmen ilgili alanda mağaza açabilir. Peki bu nasıl olur?
 
Türkiyedeki tüm markalar ile özel anlaşma yapar. Tüm ürünlerde özel indirimler alır. Sadece bir marka değil yüzlerce markayı tek bir Show room'da bir araya getirir. Bunlardan hiç biri kendi ürünü değildir. Ama satmak için yetkilidir. gastronomi sektöründe herhangi bir ürüne ihtiyacı olan yeni restoran ve otel açacak kişiler istedikleri tüm ürünleri tek bir mağazada buldukları için bu tür mağazalar tercih edilir.
 
Çünkü bu mağazalarda her üründen mutlaka birkaç adet vardır. Bu ürünleri bu mağazalar para ile satın almazlar. İlgili marka tarafından bu mağazaya "numune" olarak bırakılmıştır. Müşterinin görüp incelemesi ve ürün hakkında değerlendirme yapabilmesi amacı ile o mağazaya bırakılan ve emanet olarak verilen parçalardır.
 
Bu tür mağazalar müşterilerine bu emanet ürünleri gösterir ve bunlar üzerinden sipariş alır. Alınan siparişleri ana fabrikaya sipariş ederek zamanında talep eden firmalara teslim eder. Yani bir anlamda bu mağazalar ilgili ürünler üzerinden bir komisyon alarak çalışırlar.
 
Bu firmalar bazen herhangi bir ürünü üreten firmadan daha ucuza satabilir. Peki bu nasıl olur?
 
Ana fabrikanın herhangi bir maddi sıkıntısı olabilir. Bu tür durumlarda bayilerine mesaj geçer. Bazı ürünlerde %30 ila%70 arasında peşin para ile indirimler yapabilir. Bu esasında normal bir uygulama değildir. Buna "spot" denir. Mallarını satmakta Yetkilendirmiş olduğu firmalara özel bir uygulamadır. Peşin parası olan bayiler bu fırsatları değerlendirir.
 
Bu sistemde örnek vermek gerekirse ana üretici olan bir firmada 10 dolar olan bir tabak yada tencere yetkilendirilmiş bayilerde 6-7 dolara satılabilir. Bunun adına "spot ürün" satışı denir. 
 
İhracatta bu sistem nasıl işler?
 
Türkiyede her firmanın ihracat yetkisi yoktur. Bazı firmalar sadece ihracat üzerine çalışır. Esasında bu firmalardan bazılarının da kendi adına hiç bir ürünü bulunmaz. İlgili markaların ürünlerini toplar ve ortalama toplam fatura tutarlarına ilave +% 05 komisyon ilave ederek ihracatı gerçekleştirir. 
 
Doğru olan alışveriş nasıl yapılır? Herhangi bir ürünün kıyaslamasında hangi özellikler aranır?
 
Mutfak ekipmanları içerisinde bulunan makinalarda yapılması gereken araştırmalar ve aranması gereken özellikler farklıdır. Diğer ekipmanlarda ise değerlendirilmesi gereken özellikler daha farklı detaylar taşır. Aynı zamanda servis, bar ve restoran bölümünde kullanılacak olan araç ve gereçler de farklı özellikler taşıdığı için kıyaslamaları da farklı olacaktır.
 
Araç ve gereçlerde aranılan bazı özellikler;
 
Hangi marka tarafından üretildiği,
Ağırlık gramajı nedir?
Büyüklük ölçüleri nelerdir?
Amortisman ömrü nedir?
Ürünün sürdürülebilir olması,
Yeniden ihtiyaç duyduğunuzda aynı ürünün tedarik durumu nedir?
 
Makinalarda aranılan bazı özellikler;
 
Elektrik karşılama aralıkları,
Farklı mutfaklarda Denenmişliği,
Performans için ihtiyaç duyduğu dış alan sıcaklığı,
Amortisman ömrü,
Markanın sahibi tarafından verilen garanti süresi,
Herhangi bir arıza durumunda yetkili servis tarafından ne kadar süre içerisinde müdahale edilebileceği?
Yedek parça tedarik durumu ve yedek parça fiyatları.
 
Türkiyeden yapılan alışverişlerde transfer olarak hangi yollar kullanılmaktadır?
 
Bu konuda alışverişin yapılacağı ülke Türkiye olmak kaydı ile 2. Ve 3. Ülkelere malzemenin transferi;
 
Karayolu,
Havayolu,
Denizyolu,
 
İle yapılmaktadır. Bu konudaki seçenekler malzemenin taransfer edileceği ülkelerin uzaklık derecelerine göre uygulanır. Aynı zaman da malzemenin transfer edileceği ülkenin ticari kanunlarının da dikkate alınarak aciliyet durumuna göre farklı seçenekler kullanılabilir.
 
İhracatta kullanılan belgeler hangileridir?
 
Ticari Faturalar Nedir?
 
Satılan bir malın, cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen hesap belgesi olan ticari faturalar, üzerinde maliye kaşesi veya noter tasdiki ile ihracatçı tarafından düzenlenmektedir.
 
Proforma Fatura Nedir?
 
Anlaşma safhasında ihracatçı tarafından malın birim fiyatının, özelliklerinin ve satış şartlarının yer aldığı, bilgi verme amacını güden bir teklifnamedir.
 
Orijinal Fatura Nedir?
 
Satıcının alıcı adına düzenlediği satış belgesidir.
 
Navlun Faturası Nedir?
 
Mal ile ilgili satış faturasında, navluntutarı mal bedeline dahil veya ayrı olarak gösterilebilmektedir.
 
Dolaşım Belgeleri Nelerdir?
 
A.TR Dolaşım Belgesi Nedir?
 
Gümrük Birliği Anlaşması kapsamı sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatında kullanılan belgedir.
 
Basitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Dolaşım Sertifikası Nedir?
 
Gümrük Müsteşarlığı'nca "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, gümrük idareleri ya da bu idarelerce verilen kuruluşlar tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilir.
 
Basitleştirilmiş işlemden yararlanmak isteyen ihracatçılar, müracaat formunu ve taahhütnameyi doldurarak Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne) başvurur.
 
EUR-MED Dolaşım Sertifikası Nedir?
 
Pan Avrupa ve Pan Avrupa Akdeniz menşe kümülasyonu çerçevesinde ikili ya da çapraz kümülasyonlarda kullanılan belgedir.
 
EUR.1 Dolaşım Sertifikası Nedir?
 
Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamı eşya ile AKÇT ürünleri, AB menşeli tarım ürünleri ihracatında kullanılan belgedir.
 
Menşe Şahadetnamesi / Özel Menşe Şahadetnamesi Nedir?
 
İhracatçının bağlı bulunduğu Oda tarafından tasdik edilen ve ihraç konusu malın menşeini gösteren belgedir. Genelleştirilmiş Preferanslar(Tercihler) Sistemi kapsamındaki ülkelerin uyguladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için bu kapsamdaki ülkelere yapılan ihracatta özel bir menşe şahadetnamesi (Form-A) düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Belge düzenlenen ülkeler: Japonya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Ukrayna
 
Arap Boykot Listesi'nde Yer Almadığına Dair Belge Nedir?
 
Arap ülkelerine ihracat yapacak olan firmaların Arap Boykot Listesi'ndeyer almadıklarına dair bir belge almak için Ticaret Odası'na başvurmaları gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucu firmanın Arap ülkelerince boykot edilen ihracatçı firmalar arasında yer almadığının belirlenmesini takiben hazırlanan belge Oda tarafından onaylanmaktadır.İhracat sırasında ibrazı istenen faturanın ve Menşe Şahadetnamesinin tasdikinde de, faturanın ve menşe şahadetnamesinin arkasına ihracatçı firmanın Arap Boykot Listesi'nde yer almadığını belirten kaşe basılmaktadır.
 
A.T.A Karnesi Nedir?
 
Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan teminat yerine geçen belgedir. Geçerlilik süreleri verildikleri tarihten itibaren 1 yıl olan ATA karneleri Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yetkilendirilmiş Odalardan dilekçe, teminat mektubu, taahhütname, yetki belgesi, imza sirkülerinin fotokopisi ve ihraç edilecek malların cinsi, adedi ve birim fiyatının belirtildiği genel bir listenin ibrazı ile temin edilerek kullanıldıktan sonra Oda'ya iade edilmektedir.
 
TIR Karnesi Nedir?
 
TIR sistemindetaşıma yapan firmaların TOBB tarafından yetkilendirilmiş Odalardan temin edebilecekleri TIR karneleri, araçlardaki malların gümrük vergileri teminatını sağlayan belgelerdir. Taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından TIR karneleri Oda'ya iade edilmektedir.
 
Sigorta Belgesi Nedir?
 
İthalatçının verdiği bilgiler ve talimat doğrultusunda ve ithalatçı hesabına ihracatçı tarafından yaptırılmaktadır. Bu şekilde ticari mal rizikolara karşı sigorta ettirilmiş olmaktadır.
 
Koli Müfredat Listesi Nedir?
 
İhraç edilecek malların miktarları, fiyatları ve konteynerlerin ihtiva ettiği ambalajların adetlerini belirten listedir. Koliye ait faturaya sığmayacak kadar kapsamlı bilgiler bu listeye dökülmektedir.
 
Çeki Listesi Nedir?
 
Çeki listesi, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her birim, paket, çuval vs.ağırlığı içermektedir. Gümrük idarelerince ve hasar halinde sigorta şirketlerince istenebilmektedir.
 
Konşimento Nedir?
 
Malın taşınmak üzere teslim alındığını ve varış noktasında teslim edileceğini gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir.
 
Helal Belgesi Nedir?
 
İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgedir. Bu belge, müftülüklerce düzenlenmektedir.
 
Radyasyon Belgesi Nedir?
 
Radyasyon Belgesi, tarım ürünlerinin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu kanıtlayan belgedir.İthalatçı, belirli bir ağırlıktaki tarım ürününde belirli bir radyasyon derecesinden fazlasını kabul etmeyeceğini ihracatçıya bildirerek Radyasyon Belgesi talep edebilir. Bu belgeyi düzenlemekle yetkili kuruluş Atom Enerjisi Komisyonu'dur.
 
Sağlık Sertifikası Nedir?
 
İhraç konusumalın sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren belge niteliğindedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmaktadır.
 
Analiz Raporu Nedir?
 
Tahlili gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddelerde gerekli bir rapordur.
 
Standardizasyon Kontrol Belgesi Nedir?
 
İhraç konusu malların, yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını göstermek bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Bölge Müdürlükleri'ne müracaat edilmelidir. Bu belgenin, ihracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı zorunludur.
 
Borsa Tescil Beyannamesi Nedir?
 
Borsaya Kote Edilmiş Mallar Listesi'nde bulunup ihracı yapılacak tarım ürünlerinden gelir vergisi tevkifatının yapılmasını teminen çıkış beyannamelerinin gümrükçe tescilinden önce aranmaktadır.
 
Diğer Belgeler Nedir?
 
Orman ürünleri için üretim yerinden verilmiş acenta veya kumanya belgesi, ihracı ilgili kurumların iznine tabi ürünlerde izin belgesi gibi.
 
ÖNEMLİ NOT:
 
** Türkiye'den uluslararası ve kıtalararası konumlarda yiyecek ve içececek, konaklama içermelerine yapılacak her türlü transfer için tarafımdan destek alabilirsiniz. 
 
** Aynı zamanda Türkiyeden alınacak mutfak ekipmanları, mutfak malzemeleri ve gıda tedariğinde uluslararası ve kıtalararası hizmet vermekteyim. Sadece ihtiyacınız olan ürünleri belirtmeniz yeterlidir. 
 
** Bu konuda iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz.
 

Turkish Cuisine Chefs, Turkish Chef, Restaurant Consultancy, Kitchen Consultancy.