Otel Mutfağı Ve Restoran Mutfağı Çalışanlarının Özellikleri Nelerdir?Otel Mutfağı Ve Restoran Mutfağı Çalışanlarının Özellikleri Nelerdir?
Koord. Şef Ahmet ÖZDEMİR
 
Otel ve restoran mutfaklarında çalışanlar farklı yeteneklere, becerilere ve niteliklere sahip olabilirler, ancak 2024 Dünya Gastronomi Ve Turizm Trendleri makalemde de belirttiğim bu işler için genellikle aranan temel özellikler şunlardır:
 
Genel Özellikler:
 
İyi İletişim Yetenekleri: 
Ekip içi koordinasyon için iyi iletişim yetenekleri önemlidir.
 
Hız ve Verimlilik: 
Yoğun ve hızlı tempolu bir mutfak ortamında çalışabilmek için iyi bir hız ve verimlilik gereklidir.
 
Detaylara Dikkat: 
Yemek hazırlama ve sunumu gibi işlerde detaylara dikkat etmek esastır.
 
Temizlik ve Hijyen Bilinci: 
Günümüz Otel Mutfaklarının Özelliklerinde gıda güvenliği ve temizlik konusunda bilinçli olmak, bu tür işlerde olmazsa olmazlardandır.
 
Ekip Çalışmasına Yatkınlık: 
Günümüzde Geleceğin Restoranlarının mutfağında genellikle bir ekip içerisinde çalışıldığı için, iyi bir ekip oyuncusu olmak çok önemlidir.
 
Esnek Çalışma Saatlerine Uyumluluk: 
Restoran ve otel Mutfak Çeşitlerinde genellikle uzun ve esnek çalışma saatlerine sahiptir.
 
Stres Yönetimi: 
Yüksek tempolu ve stresli durumlarla başa çıkabilme yeteneği, özellikle zirve saatlerinde önemli olabilir.
 
2024 Otel Trendleri ve Konaklama Trendlerinde de yer verdiğim ve örnek personel hiyerarşisisnde de belirttiğim "Rol ve Göreve" Bağlı Özellikler:
 
Baş Aşçı / Şef: 
Liderlik yetenekleri, maliyet analizi yapabilme yeteneği ve geniş kapsamlı 2024 Yemek Trendlerinde yemek bilgisi gibi ekstra yetenekler gerekir.
 
Sous Şef: 
Baş aşçıya yardımcı olur ve genellikle yönetici becerilere sahip olması beklenir.
 
Garson / Servis Elemanı: 
Müşteri hizmeti becerileri ve yemek bilgisi gerekebilir.
 
Barista / Barmen: 
İyi bir tat duyusu, hız ve içecek yapımı konusunda beceri gerekir.
 
Depo / Envanter Yöneticisi: 
Organizasyon becerileri ve detaylara dikkat etme yeteneği, özellikle Otel Mutfağı Danışmanlığımda tavsiye ettiğim envanter ve depo yönetiminde önemlidir.
 
Temizlik ve Yıkama Elemanları: 
Hijyen standartlarına dikkat etme yeteneği ve hızlı çalışma kapasitesi gereklidir.
 
Pastacı / Dessert Şefi: 
Yaratıcılık, estetik anlayış ve ölçü bilgisi genellikle bu rol için gerekli özelliklerdir.
 
Sipariş ve Satın Alma: 
İyi pazarlık yetenekleri, ürün kalitesi ve fiyatları konusunda bilgi gerekebilir.
 
Bu özelliklerin yanı sıra, 2024 Profesyonel Otel Mutfakları Ve Restoran Mutfak Trendleri makalemde de yer verdiğim birçok işletme belirli eğitim ve sertifikasyonlar da arayabilir. Örneğin, gıda güvenliği sertifikası, alkollü içeceklerin servis edileceği mekanlarda alkollü içecek servisi sertifikası gibi.
 
*** Yukarıdaki Yazı içeriğinde etiketlenerek belirtilmiş olan konular ile ilgili alanlarda daha fazla bilgi ve gastronomi danışmanlığı hususunda hizmet alanlarım içerisinde bulunan başlıklarda destek almak için iletişim bilgilerimden tarafım ile bağlantıya geçebilirsiniz. ***
 
Koord. Şef Ahmet ÖZDEMİR
Uluslararası Ve Kıtalararası 
Restoran Danışmanı Ve Mutfak Danışmanı
Osmanlı Ve Türk Mutfağı Dünya Gönül Elçisi 
 
Mutfak Çalışanlarının Özellikleri
 
Mutfak Çalışanlarının Özellikleri...
Murat Çakır
 
Yiyecek-içecek sektöründe işletmelerinin karını en üst seviyede tutabilmeleri, o işletmelerin mutfaklarının kar edebilmelerine bağlıdır. Bu bağlamda mutfak çalışanları öncelikle mutfağın maliyet-kar yapısını iyi şekilde oluşturmaları gerekmektedir. Başarılı bir mutfak çalışanı, iyi bir menü oluşturabilmenin yanında, sunduğu yemeklerden işletme sahibine kar marjını, işletmenin devamını ve büyümesini sağlayacak şekilde gerçekleştirebilendir. 
 
Mutfak çalışanı bunun yanında günden güne kendisini sürekli olarak geliştirmelidir. Bunu sağlamak için; özel mesleki kurslara katılabilir, mesleki seminerlere katılabilir, bulunduğu lokasyondaki yeme içme işletmelerinden periyodik olarak hizmet satın alabilir, mesleki arkadaşlıklar kurabilir, meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunabilir ve dergi- gazete-kitap internet gibi bilgi kaynaklarını takip edebilir.
 
Mutfak çalışanının başarısı doğuştan gelen yeteneğin yanısıra kariyeri boyunca edindiği deneyimler dolayısıyla oluşur. Bunlar.19
 
• Görevini En İyi Şekilde Yapacağına Taahhüt En kaliteli ve taze ürünü müşteri memnuniyeti doğrultusunda, en iyi şekilde
servisini sağlamanın taahhütüdür.
 
• Sorumluluk Duygusu
 
Sadece müşteriye karşı sorumlu değil, aynı zamanda müşterilerin ihtiyaçlarına, çalışanlarına, yiyeceklere ve yiyecek üretiminde kullandığı ekipmanlara ve işverenine karşı sorumlu olmasıdır.
 
• Adil Olmak
 
Mutfakta gerçekleşen işin her kademesinde, kariyeri boyunca edindiği deneyimler ışığında doğru ve adaletli karar verebilmesidir.
 
Mutfak çalışanı kariyeri boyunca, mutfağın hiyerarşik basamaklarını tırmanırken, yeteneklerinide geliştirmiş olur. Bu yetenekler sadece ızgara yapabilmek, sote yapabilmek ya da etleri doğru pişirme derecelerinde kızartabilmek değildir. Aynı zamanda yöneticilik yeteneğinin gelişmesidir. Mutfak çalışanı kariyeri boyunca yöneticilik ve idarecilik yönü de gelişir. İdarecilik kavramı, görev aldığı organizasyonda işletme için ileriye dönük planlar yapan kişi anlamına gelir.
 
Kariyeri boyunca kendisini geliştiren mutfak çalışanı son konum olarak aşçıbaşı ünvanını alır. Aşçıbaşı bütçelemeyi, muhasebe işlerini ve stok kontrol sistemini iyi şekilde bilmelidir.
 
Aşçıbaşı mutfak yönetiminini iyi bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kendisini dört alanda yetiştirilmelidir. Fiziksel varlıkların yönetimi, bilgi yönetimi, insan kaynakları yönetimi, zaman yönetimi açısından yetişmiş aşçıbaşı işletme için önemli bir eleman olmaktadır.
 
Fiziksel Varlıkların Yönetimi
 
Fiziksel varlık kavramı mutfakta üretim yapmak için kullanılması gereken araç ve gereçleri ifade eder. Restoran işinde fiziksel varlıklar mutfak araç-gereçleri dışında, yiyecek içecek stoğu, masa ve sandalyeler, masa örtüleri, tabak çanak ve bardaklar, çatal- bıçak takımları, bilgisayarlar ve temizlik ekipmanlarını kapsar.20
 
İyi bir yönetici sahip olduğu fiziksel varlıkları sürdürebilir şekilde kullanmalıdır. Aynı zamanda restoran işinde en büyük maliyet yiyecek-içecek maliyetidir. Bu nedenle aşçıbaşı yiyecek-içecek maliyetini kontrol altında tutmalıdır.
 
Bilgi Yönetimi
 
Bilgi yönetimi, aşçının ihtiyaç duyduğu bilgileri bulunduğu ortamdan medya ve teknolojiyi kullanarak elde etmesidir.21
İyi bir mutfak çalışanı bulunduğu fiziksel ortamdaki elverişliliği ve pazarını arttırmak adına gerekli bilgileri gerek medya organlarını kullanarak gerekse farklılığını ortaya koyarak bilgi yönetiminini sağlamalıdır.
 
İnsan Kaynakları Yönetimi
 
Yiyecek-içecek işi temelinde insan gücüne dayalı bir sektördür. İyi bir mutfak çalışanı oluşturduğu takımın büyüklüğü büyüklüğü ne olursa olsun takım üyelerini doğru bir yapılandırmayla en verimli şekilde kullanmasını bilmelidir. Takım üyelerine yönelik oluşturulacak iş tanımlamaları doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca sağlanacak yeni bir istihdam için insan kaynakları departmanı ile koordileli bir şekilde çalışılmalıdır.
 
Zaman Yönetimi
 
Yiyecek-içecek işletmelerinde zaman yönetimi çok önemli bir husustur. Bu bağlamda verimli bir iş zamanlaması yapmak aşağıdaki hususlara dayalıdır.22
 
• Mutfak çalışanı eğitimi
• Görev dağılımının net bir şekilde yapılması
• İletişim
• Organizasyon
• Ekipman yeterliliği
 
İyi bir mutfak çalışanı yukarıda saydığımız hususları yerine getirerek zaman yönetiminini en iyi şekilde sağlayan kişidir.
 
Menü ve Standart Reçeteler
 
Menü restoranlarda mutfağın salon kısmındaki aynası olarakda ifade edilebilir. Misafirlere mutfakta üretilen yiyeceklerin tanıtımını servis personeli ile beraber üstlenirler. Standart reçeteler ise mutfakta üretim sırasında mutfak çalışanlarına yol gösterici rol oynar. Bütün bunların yanısıra Sürdürülebilir Restoran Menüsü ve standart reçeteler aşçıbaşı için gerek operasyonel gerekse maliyet kontrolünde önemli yer teşkil eder.23
 
Menü 
(Bu konuda Menü danışmanlığı almak için iletişime geçebilirsiniz)
 
Yiyecek-içecek işletmelerinin birincil amacı hazırladıkları ürünleri geniş bir kitleye satabilmektir. Bunu gerçekleştirmelerindeki en önemli yardımcı ise menülerdir. Menüler, işletmede sunulan yiyecek ve içecekleri fiyatlarıyla birlikte gösterirler. Ayrıca; pazarlama, finansman ve işletme politikalarının da belirleyicisi ve tamamlayıcısıdır.24
 
Menüdeki asıl hedef, mümkün olduğu kadar satılmadan kalan yiyecek miktarını azaltmaktır. 
 
Çünkü hiçbir işletme, konuklarının ne isteyeceklerini önceden tam olarak tahmin edemez. Menü aynı zamanda işletme için hem güçlü bir pazarlama aracı hem de en temel ve önemli kontrol aracıdır. Menü geliştirme, iki konuda inceleme ve biçimlemdirme ile ilgili çabaları kapsar. Bunlardan ilki yiyecek içeceklerin estetik görünümü, adı, tadı, rengi, şekli, saklanabilirliği, mevsimselliği ve geliştirilmesi ile ilgili olayları kapsar. Diğeri ise menünün tasarımıyla ilgilidir.
 
Menü mutfak çalışanı için vazgeçilmez bir unsurdur. Menü ile mutfak ve misafirler arasındaki iletişim sağlanır. Ayrıca, aşçıbaşı menü sayesinde günlük işlerini, yiyecek siparişilerini gerçekleştirir ve yiyecek sarfiyatını önlemiş olur. Menu işletmenin gelirlerini arttırmada önemli rol oynar.
 
Standart Reçeteler
 
Standart reçeteler yemeklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin ve hazırlama yöntemlerinin ayrıntılı bir biçimde belirlendiği tarifelerdir. Standart reçeteler ile menüde yer alan her bir yemeğin üretiminde kullanılacak malzemelerin listesi ile bunların miktarları ve yemeğin hazırlanması, pişirilmesi ve servise sunulması sırasında izlenecek adımlar standartlaştırılmakta ve böylelikle mutfakta standart bir ürün elde edilmeye çalışılmaktadır. 
 
Bu standart ürün ise müşteri memnuniyetini temin etmesi yanında otel işletmesinin kalite, maliyet ve hijyen standartlarını gerçekleştirme amaçlarına da hizmet etmektedir. Bu nedenle standart reçeteler titizlik isteyen ve uzun araştırma-geliştirme çabaları sonucu ortaya konması gereken formlardır. Yiyecek-içeceklerin kaliteli olarak üretilmesi standart reçetelere bağlıdır.25
 
Standart reçete sürekli belirli kalitede yemek üretimini temin etmesinin yanı sıra mutfakta işgücünden de tasarruf sağlayabilmektedir. Çünkü standart reçete uygulaması ile daha az sayıda kalifiye işgücüyle yemek üretimini gerçekleştirmek mümkün hale gelmektedir. Standart reçeteler saatın alınacak yiyecek malzemelerinin miktarları ve cinsine karar vermede ve mutfakta üretimi yapılan yemeklerin maliyetlerini hesaplamada da çok büyük yararlar sağlamaktadır. 
 
Bu olumlu yönlerine karşı standart reçetelerin hazırlanmasını zaman alması, mutfak personelini standart reçeteleri uygulamaları konusunda ikna etme gerekliliği,
 
18 Hilal Usta, Endüstriyel Mutfak Sektör Araştırması, İstanbul, İTO Yayınları, 2001, s. 11.
19 Tim Ryan, The Professional Chef, New Jersey, The Culinary Institute of America, 8. bs., 2006, s.
20 Ryan, a.g.e., s. 5 21 Ryan, a.e., s. 5
22 Ryan, a.e., s. 7
23 Ryan, a.e., s. 12
24 Alptekin Sökmen, Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Ankara, Detay Yayıncılık, 2006, s. 97.
25 Aktaş, Özdemir, a.g.e., s. 168.
 
Otel Mutfağı Ve Restoran Mutfağı Çalışanlarının Özellikleri Nelerdir?
 
Profesyonel mutfaklarda aşağıdaki kaynak olarak gördüğüm diğer yazıları 'da okumak isteyebilirsiniz...
 
 
Uluslararası yiyecek ve içecek danışmanlığı üzerine profesyonel mutfaklar ve yeni restoran açılışları ve gastronomi danışmanlığı üzerine diğer yazılarıda okuyabilirsiniz..
 
Yeni Restoran Açarken En Çok Yapılan Hatalar Nelerdir?
Yeni Restoran Konsepti Nedir? Nasıl Oluşturulur?
Uluslararası Gastronomi Danışmanlığı Nedir?
Uluslararası Yiyecek Ve İçecek Danışmanlığı Alailirmiyim?
Şehrin En İyi Restoranlarına Nasıl Sahip Olabilirim?
Şehrimde Kalıcı Bir Restoran Sahibi Olabilmek İçin Dikkat !!!
Kesin Başarı İçin Restoran Danışmanlığı Almalımıyım?
Dünyaya Örnek Olabilecek Yeni Restoran Projeleri Nelerdir?
Yeni Restoran Açmak İsteyenlerin En Çok Sorduğu Sorular?
Yeni Restoran Açarken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Gastronomi ve turizm ile ilgili "Otel Mutfağı Organizasyonu" nu da inceleyebilirsiniz.
 
Restoran Mutfağı Nasıl Kurulur?