Matbah-ı Âmire Emini
Has Aşçıbaşı Ahmet Özdemir
 
Mutfak tarihimizde Osmanlı saray mutfağı teşkilatında mutfak işlerine bakan saray memuruna “Matbah-ı Âmire Emini” (muhasebe-maliyet) adı verilirdi. Matbah-ı Âmire Emini'nin rütbesi ise “Hacegan” seviyesinde ve levazım sorumlusu hüviyetinde idi.
 
Matbah-ı Âmire Emini'nin en önemli görevleri arasında saray mutfak bölümlerinde aşçıbaşıların talep ettiği eksik ürünlerini temin etmek ve kullanılan ürünlerin hesabını (muhasebesini) tutmak diyebiliriz.
 
Sorumluluğunda bulunan diğer memurların iyi ve kötü hallerinde azil ve terfi durumları enderun kilercibaşı'sı tarafından yapılırdı.
 
Matbah-ı Âmirenin altında bulunan çalışanları ise; sebzeci, yoğurtçu, buzcu, sütçü, fırıncı, tavukçu, simitçi, saka, döğücü ve kasap gibi esnaf tecrübesi olanlar diyebiliriz. Çalışanları arasında eksik gördüğü bölümlere kilercibaşı 'nın rızasını alarak acemi ocağındaki askerlerden seçerdi.
 
Not:
Aynı tanımı bundan iki gün önce yani 23 temmuz 2021 tarihinde "wikipedia" web sitesine Osmanlı Saray Mutfağında "Matbah-ı Âmire Emini" olarak kaydettiğimi belirtmek isterim.