Uluslararası Ve Kıtalararası  Restoran Danışmanı Ve Mutfak DanışmanıTARİFNAME | ET PİŞİRME VE SUNUM TEKNİĞİ | TEKNİK ALAN

 

Buluş gıdaların, özellikle etlerin yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde, servis edildikten sonra sağlığa uygun şekilde ve kısa zamanda,  pişirilmesine imkan veren, görsel ve estetik olarak göze hitap eden bir pişirme tertibatı ile ilgilidir.

 

Önemli not:
Dünyaca ünlü Topuz Kebab® Tabaklarını yasal haklarımdan dolayı şahsımın haricinde hiçbir kişi yada şirket veya kurum yapamaz, yaptıramaz ve satamaz... Kanunlarımıza göre arka tescili, tasarım tescili ile ilgili detaylar buna engeldir. Topuz Kebab tabakları hakkında farklı boyut, renk ve diğer seçenekler için aşağıda belirtilen iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz.
 

Buluş özellikle, buluşu zemine konumlandıran ve diğer unsurları üzerinde taşıyan alt tabla, bahsedilen alt tablaya konumlandırılan ve buluşa mukavemet sağlayan destek elemanı, ara irtibat elemanı, köşe irtibat elemanı ve bahsedilen köşe irtibat elemanına kanca yardımıyla irtibatlandırılan ve gıdaların üzerinde pişirildiği topuzdan oluşmaktadır. 

 

ÖNCEKİ TEKNİK

Mevcut uygulamalardaki pişirme tertibatlarında başta kömür olmak üzere çeşitli katı yakıtlar kullanılmaktadır ve bunun sonucunda yanma olayı gerçekleşirken ortaya çıkan duman hava kirliliğine neden olmaktadır.  Çeşitli zehirli gazları da ihtiva eden bu duman aynı zamanda pişirme süresince tertibat başında duran kişi için tehlike arz etmektedir. 

 

Mevcut uygulamalarda gıdalar yakıtla birebir temas halinde olmakta ve pişirilen  gıdalar karbon monoksit gazına maruz kalmaktadır. Böylece bu tarz pişirme tertibatları kullanılarak pişirilen gıdalar  insan sağlına zarar vermektedir. 

Mevcut uygulamalarda pişirme işlemi gerçekleşirken direkt ateş kullanıldığı için gıdalarda yanmalar, kurumalar ve kısa sürede sertleşmeler görülmektedir. Bunun sonucunda da gıdalar yenilemez hale gelmektedir. Bu işlemle uğraşan kişide sürekli pişmekte olan gıdaları kontrol etmek zorunda kalmaktadır. 

 

Mevcut uygulamalarda pişirme işlemi çok uzun sürede gerçekleşmektedir. Örneğin yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde pişirme süresinin uzun olması özellikle yoğun zamanlarda çok beklemek zorunda kalan müşterilerin memnun kalmaması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle pişirme süresi özellikle yiyecek sağlayan yerlerde önem arz etmektedir.

 

Mevcut teknikteki pişirme işlemi içerde yapılıp daha sonra tabaklarla masalara servis edilmektedir. Talep edilen  gıdanın pişme derecesi tamamen pişirme işlemi ile ilgilenen kişiye bağlıdır. Yani istenilen derecede pişirme sağlanamamaktadır.  

 

Bu sonuçlardan yola çıkarak pişirme tertibatları üzerinde yukarıda belirtilen problemlerin çözümü için yeni bir yapılanmanın ortaya konulması gerekliliği açıktır. 

 

Buluş yukarıda belirtilen problemlerin çözümü için ortaya konmuştur.

 

Uluslararası Ve Kıtalararası  Restoran Danışmanı Ve Mutfak DanışmanıBULUŞUN AMACI

Buluş yukarıda bahsedilen problemlerin hepsini aynı anda çözmektedir. Söz konusu buluş en genel haliyle buluşu zemine konumlandıran ve diğer unsurları üzerinde taşıyan alt tabla, bahsedilen alt tablaya konumlandırılan ve buluşa mukavemet sağlayan destek elemanı, ara irtibat elemanı, köşe irtibat elemanı ve bahsedilen köşe irtibat elemanına kanca yardımıyla irtibatlandırılan ve gıdaların üzerinde pişirildiği topuzdan oluşmaktadır. 

 

Buluş; gıdaların, yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde masaya servis edilmesine ve aynı zamanda sağlıklı bir şekilde pişirilmesine imkan sunmak amacıyla ortaya konmuştur.

Buluşun bir amacı,  Topuz kebabın hikayesinde de olduğu gibi pişirme tertibatının masaya servis edilmesinden dolayı pişirme işleminin masada gerçekleşebilmesi ve müşterinin pişirme işlemini istediği düzeyde yapabilmesidir.  

 

Buluşun bir amacı, pişirme tertibatındaki  pişirme işleminin topuz üzerinde yapılması, direkt ateş kullanılarak yapılan pişirme işlemindeki yanma, kuruma ve sertleşme gibi problemleri engellemesidir. 

 

Bu buluşun bir başka amacı; pişirme işleminin topuz kullanılarak yapılması, bu sayede gıdaların daha kısa sürede pişirilebilmesi ve zamandan kazanım sağlanmasıdır.

Bu buluşun bir başka amacı; yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde masada servis yapılarak, görsel ve estetik olarak göze hitap etmesidir.

 

Buluşun bir başka amacı; buluş konusu pişirme tertibatındaki topuzun yüksek sıcaklıklara çıkartılması ve böylece üzerinde hiçbir bakterinin yaşamasına olanak vermemesidir. 

 

Buluş bir diğer amacı, pişirme tertibatını zemine konumlandıran alt tablanın üzerinde boşluklar oluşturularak tepsi gibi kullanılabilmesidir. Bu fonksiyonel tasarımla topuz üzerinde gıdalar pişirilirken alt tablada da soslar, salatalar vb. yiyecekler konumlandırılabilmektedir.

 

Bahsedilen amaçlara doğrultusunda, mevcut yapılanmalardaki olumsuzlukları gideren, buluş yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde, etin  servis edildikten sonra pişirilmesi için kullanılan,

buluşu zemine konumlandıran ve diğer unsurları üzerinde barındıran en az bir alt tabla ,

bahsedilen alt tablaya irtibatlandırılan ve bağlantı için kullanılan en az bir destek elemanı,

bahsedilen alt tablaya, bahsedilen destek elemanını irtibatlandırılan en az bir bilezik,

bahsedilen destek elemanına irtibatlandırılan ve bağlantı için kullanılan en az bir ara irtibat elemanı,

bahsedilen ara irtibat elemanına irtibatlandırılan ve yine bağlantı için kullanılan en az bir köşe irtibat elemanı,

bahsedilen köşe irtibat elemanına , kanca ve zincir yardımıyla  irtibatlandırılan ve etin üzerinde pişirildiği en az bir topuz,

bahsedilen destek elemanını bahsedilen bileziğe konumlandırmak için bahsedilen destek elemanı  üzerinde destek eleman irtibat kısmı,

 

bahsedilen ara irtibat elemanını bahsedilen destek elemanına irtibatlandırmak için bahsedilen ara irtibat elemanı  üzerinde en az bir ara irtibat eleman ucu,

bahsedilen bileziğe bahsedilen destek elemanını  irtibatlandırmak için bahsedilen bilezik üzerinde en az bir bilezik destek eleman irtibat çıkıntısı,

bahsedilen alt tablada  servis kaplarını konumlandırmak için bahsedilen alt tabla  üzerinde en az bir  tabla yuvası, 

bahsedilen alt tablaya  bahsedilen bileziği irtibatlandırmak için bahsedilen bilezik üzerinde bilezik montaj boşluğu,

bahsedilen pişirme tertibatını  taşırken kullanılan kulpların, bahsedilen alt tablaya montaj elemanı yardımıyla  irtibatlandırılması için  bahsedilen alt tabla   üzerinde montaj boşluğu,

bahsedilen bileziği alt tablaya  irtibatlandırmak için bahsedilen alt tabla  üzerinde bilezik irtibat çıkıntısı,

bahsedilen bileziği  alt tablaya irtibatlandırmak için bahsedilen alt tabla üzerinde bilezik irtibat çıkıntısı, 

bahsedilen topuz üzerine irtibatlandırılan ve etlerin pişirilmek için tutturulduğu çivi,

bahsedilen çiviyi bahsedilen topuza irtibatlandırmak için bahsedilen topuz üzerinde topuz çivi irtibat boşluğu,

bahsedilen çiviyi  bahsedilen topuza  irtibatlandırmak için bahsedilen çivi  üzerinde  çivi irtibat kısmı,

bahsedilen zinciri bahsedilen topuza irtibatlandırmak için bahsedilen topuz üzerinde  en az bir zincir irtibat boşluğu,

bahsedilen çiviye etin yerleştirilebilmesi için bahsedilen çivi  üzerinde çivi ucu  içermektedir. 

 

TOPUZ KEBAB® TARİFNAME

 

Yine buluş yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde, etin servis edildikten sonra pişirilmesi için kullanılan  pişirme tertibatındaki  sunum tekniği olup, belirli kalınlıktaki etlerin doğratılması, topuzun ,  zincir  kısmından tutularak sıcaklığının yaklaşık 400 dereceye getirilmesi,
topuzun  üzerine kızgın yağ dökülerek  sıcaklığının 200-250 dereceye indirilmesi,
etlerin bir tarafının servis edilmeden önce lav taşlı gazlı ızgarada pişirilmesi,
etlerin pişmeyen  tarafının  topuz üzerindeki çivilere   ayrı ayrı yerleştirilmesi ve servis halindeyken çiğ kısmının  pişirilmesi
işlem adımlarını içermektedir.
 
Söz konusu buluş, mevcut haliyle ve görsel olarak müşteriye hitap etmesi sayesinde  sektörde tercih edilen bir ürün haline gelecektir. Böylelikle ticari bir başarı sağlayacaktır.
 
Buluşun yapısal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajları aşağıda verilen şekiller ve bu şekillere atıf yapılmak suretiyle yazılan detaylı açıklama sayesinde daha net olarak anlaşılacaktır. Bu nedenle değerlendirmenin de bu şekiller ve detaylı açıklama göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir.
 
BULUŞUN ANLAŞILMASINA YARDIMCI OLACAK ŞEKİLLER
 
Şekil – 1; Buluş konusu pişirme tertibatını sağdan perspektif gösteren monte haldeki çizimdir. 
Şekil – 2; Buluş konusu pişirme tertibatını soldan perspektif gösteren monte haldeki çizimdir. 
Şekil – 3; Buluş konusu pişirme tertibatını demonte halde perspektif gösteren çizimdir. 
 
REFERANS NUMARALAR
 
1.   Pişirme Tertibatı
10. Alt Tabla
11. Tabla Yuvası
12. Montaj Boşluğu
13. Bilezik İrtibat Çıkıntısı 
20.  Destek Elemanı
21.  Destek Eleman İrtibat Kısmı 
30.  Ara İrtibat Elemanı 
31.  Ara İrtibat Elemanı Ucu
40.  Köşe İrtibat Elemanı 
50. Bilezik
51. Bilezik Montaj Boşluğu
52. Bilezik Destek Eleman İrtibat Çıkıntısı
60. Montaj Elemanı
70. Kulp
80. Montaj Eleman Kapağı 
90. Zincir
91. Zincir İrtibat Ucu
100. Topuz
101. Topuz Çivi İrtibat Boşluğu 
102. Zincir İrtibat Boşluğu
110. Çivi
111. Çivi Ucu 
112. Çivi İrtibat Kısmı
120. Kanca
130. Servis Kabı
 
Buluş yukarıda verilen referans numaraları ve ekli şekillere atıfta bulunularak izah edildiğinde daha iyi anlaşılacaktır.
 
BULUŞUN DETAYLI AÇIKLAMASI
 
Şekil – 1, buluş konusu pişirme tertibatını (1) sağdan perspektif gösteren monte haldeki çizim, Şekil – 2 ise  buluş konusu pişirme tertibatını (1) soldan perspektif gösteren monte haldeki çizimdir. Şekil – 3’te buluş konusu pişirme tertibatını (1) demonte halde perspektif gösteren çizim verilmektedir. İlk olarak alt tabla (10) üzerindeki bilezik irtibat çıkıntısına (13) bilezik (50) irtibatlandırılmaktadır.  Daha sonra alt tabla (10) üzerindeki  montaj boşluklarına (12), bilezik montaj boşlukları (51) gelecek şekilde bilezik (50) konumlandırılır ve montaj elemanı (60) yardımıyla bilezik (50) alt tablaya (10) irtibatlandırılır. Destek elemanı da (20) destek eleman irtibat kısmından (21) bilezik (50) üzerindeki bilezik destek eleman irtibat çıkıntısına (52)  irtibatlandırılmaktadır. Destek elemanının (20) ara irtibat elemanına  (30) tutturulması ara irtibat elemanı ucundan (31) montaj elemanının (60) irtibatlandırılmasıyla sağlanmaktadır. Montaj işlemi bittikten sonra bu kısma montaj eleman kapağı (80) konumlandırılarak   bu kısım kamufle edilmektedir. Ara irtibat elemanına (30) köşe irtibat elemanı (40) yine montaj elemanı (60) sayesinde konumlandırılır ve köşe irtibat elemanının (30) ucuna kanca (120) tutturulur. Daha sonra topuz (100) üzerindeki topuz çivi irtibat boşluğuna (101)  çiviler (110), çivi irtibat kısmı (112) kullanılarak irtibatlandırılmaktadır. Topuz (100) üzerindeki zincir irtibat boşluğuna (102) zincir irtibat ucu (91) konumlandırılır ve topuz (100) zincir (90) kullanılarak kancaya (120) takılmaktadır.  Alt tabla (10) üzerindeki tabla yuvalarına da (11) servis kapları (130) konumlandırılarak pişirme tertibatı (1) Şekil-1 ve Şekil-2’deki görünümünü almaktadır.  
 
Montaj işlemi tamamlandıktan sonra topuz (100) zincir (90) kısmından tutulup kanca (120) kısmından alınarak sıcaklığı yaklaşık 400 dereceye gelene kadar alevde ısıtılır. Daha sonra  topuzun (100) üzerine kızgın yağ dökülerek  sıcaklığı 200-250 dereceye indirilir. Belirli kalınlıkta doğranan etlerin bir tarafı servis edilmeden önce lav taşlı gazlı ızgarada pişirilmektedir. Etlerin pişmeyen tarafı  çivi ucu (111) kullanılarak topuz (100) üzerindeki çivilere (110) yerleştirilir ve yine zincir (90) kısmından tutularak kancaya (120) takılarak kulp (70) kısmından tutulup servise sunulur. Böylece servis halindeyken etlerin çiğ kalan kısımları istenilen ölçüde pişirilmeye devam etmektedir. 
 
İSTEMLER
 
Buluş yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde, etin  servis edildikten sonra pişirilmesi için kullanılan bir pişirme tertibatı (1) olup, özelliği;
buluşu zemine konumlandıran ve diğer unsurları üzerinde barındıran en az bir alt tabla (10),
bahsedilen alt tablaya (10) irtibatlandırılan ve bağlantı için kullanılan en az bir destek elemanı (20),
bahsedilen alt tablaya (10), bahsedilen destek elemanını (20) irtibatlandırılan en az bir bilezik (50),
bahsedilen destek elemanına (20) irtibatlandırılan ve bağlantı için kullanılan en az bir ara irtibat elemanı (30),
bahsedilen ara irtibat elemanına  (30) irtibatlandırılan ve yine bağlantı için kullanılan en az bir köşe irtibat elemanı (40),
bahsedilen köşe irtibat elemanına (40), kanca (120) ve zincir (90) yardımıyla  irtibatlandırılan ve etin üzerinde pişirildiği en az bir topuz (100) içermesi ile karakterize edilmesidir.
 

TOPUZ KEBAB® TARİFNAME

 

İstem 1’ e  uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen destek elemanını (20) bahsedilen bileziğe (50) konumlandırmak için bahsedilen destek elemanı (20) üzerinde destek eleman irtibat kısmı (21) içermesi ile karakterize edilmesidir.

İstem 1’ e  uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen ara irtibat elemanını (30) bahsedilen destek elemanına (20) irtibatlandırmak için bahsedilen ara irtibat elemanı (30)  üzerinde en az bir ara irtibat eleman ucu (31) içermesi ile karakterize edilmesidir.
İstem 1’e uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen bileziğe (50) bahsedilen destek elemanını (20) irtibatlandırmak için bahsedilen bilezik (50) üzerinde en az bir bilezik destek eleman irtibat çıkıntısı (52) içermesi ile karakterize edilmesidir.
İstem 1’e uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen alt tablada  (10) servis kaplarını (130) konumlandırmak için bahsedilen alt tabla (10) üzerinde en az bir  tabla yuvası (11) içermesi ile karakterize edilmesidir. 
İstem 1’e uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen alt tablaya  (10) bahsedilen bileziği (50) irtibatlandırmak için bahsedilen bilezik (50) üzerinde bilezik montaj boşluğu (51) içermesi ile karakterize edilmesidir. 
İstem 1’e uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen pişirme tertibatını (1) taşırken kullanılan kulpların (70), bahsedilen alt tablaya (10) montaj elemanı (60) yardımıyla  irtibatlandırılması için  bahsedilen alt tabla (10)  üzerinde montaj boşluğu (12) içermesi ile karakterize edilmesidir. 
İstem 1’e uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen bileziği (50) alt tablaya (10) irtibatlandırmak için bahsedilen alt tabla (10) üzerinde bilezik irtibat çıkıntısı (13) içermesi ile karakterize edilmesidir.
İstem 1’e uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen bileziği (50) alt tablaya (10) irtibatlandırmak için bahsedilen alt tabla (10) üzerinde bilezik irtibat çıkıntısı (13) içermesi ile karakterize edilmesidir.
İstem 1’e uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen topuz (100) üzerine irtibatlandırılan ve etlerin pişirilmek için tutturulduğu çivi (110) içermesi ile karakterize edilmesidir.
İstem 1’e uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen çiviyi (110)  bahsedilen topuza (100) irtibatlandırmak için bahsedilen topuz (100) üzerinde topuz çivi irtibat boşluğu (101)  içermesi ile karakterize edilmesidir.
İstem 1’ ve İstem 10’a  uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen çiviyi (110)  bahsedilen topuza (100) irtibatlandırmak için bahsedilen çivi (110) üzerinde  çivi irtibat kısmı (112)  içermesi ile karakterize edilmesidir.
İstem 1’e uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen zinciri (90) bahsedilen topuza (100) irtibatlandırmak için bahsedilen topuz (100) üzerinde  en az bir zincir irtibat boşluğu  (102) içermesi ile karakterize edilmesidir.
İstem 1’e ve İstem 10’a uygun pişirme tertibatı  (1) olup, özelliği; bahsedilen çiviye (110) etin yerleştirilebilmesi için bahsedilen çivi (110) üzerinde çivi ucu (111) içermesi ile karakterize edilmesidir.
Buluş yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde, etin servis edildikten sonra pişirilmesi için kullanılan  pişirme tertibatındaki (1) sunum tekniği olup, özelliği; 
belirli kalınlıktaki etlerin doğratılması,
topuzun (100),  zincir (90) kısmından tutularak sıcaklığının yaklaşık 400 dereceye getirilmesi,
topuzun (100) üzerine kızgın yağ dökülerek  sıcaklığının 200-250 dereceye indirilmesi,
etlerin bir tarafının servis edilmeden önce lav taşlı gazlı ızgarada pişirilmesi,
etlerin pişmeyen  tarafının  topuz (100) üzerindeki çivilere (110)  ayrı ayrı yerleştirilmesi ve servis halindeyken çiğ kısmının  pişirilmesi, işlem adımlarını içermesi ile karakterize edilmesidir.

 

ÖZET

ET PİŞİRME VE SUNUM TEKNİĞİ 

Buluş gıdaların, özellikle etlerin yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde, servis edildikten sonra sağlığa uygun şekilde ve kısa zamanda,  pişirilmesine imkan veren, görsel ve estetik olarak göze hitap eden bir pişirme tertibatı (1) ile ilgilidir.

Buluş özellikle, buluşu zemine konumlandıran ve diğer unsurları üzerinde taşıyan alt tabla (10), bahsedilen alt tablaya (10)  konumlandırılan ve buluşa mukavemet sağlayan destek elemanı (20), ara irtibat elemanı (30), köşe irtibat elemanı (40) ve bahsedilen köşe irtibat elemanına (40) kanca (120) yardımıyla irtibatlandırılan ve gıdaların üzerinde pişirildiği topuzdan (100) oluşmaktadır. Buluş masaya servis edilen ve gıdaların servis halindeyken  pişirilmesine imkan veren, böylece estetik açıdan göze hitap eden bir pişirme tertibatıdır (1).

 
TOPUZ KEBAB® TARİFNAME
 
Yurt İçinde Ve Yurt Dışında İhtiyac Duyan Kişi Ve Kurumlara;
Yiyecek ve içecek alanlarında restoran ve konaklama ve işletmelerine belirtilen konularda Osmanlı ve Türk mutfağı, Osmanlı saray mutfağı, Anadolu mutfağı, Akdeniz mutfağı, menü planlama, konsept belirleme, mesleki eğitim alanlarında uluslararası konumda has aşçıbaşı Ahmet Özdemir olarak;
 
Yiyecek ve içecek danışmanlığımutfak danışmanlığıişletmeci körlüğüYeni Restoran Açarken Nelere Dikkat Etmeliyim?, Kesin Başarı İçin Restoran Danışmanlığı Almalımıyım?, Menü DanışmanlığıRestoran Yönetimi, Şehrin En İyi Restoranlarına Nasıl Sahip Olabilirim?, Yeni Restoran Açmak İsteyenlerin En Çok Sorduğu Sorular?, Kalıcı Bir Restoran Sahibi Olabilmek İçin Dikkat !!! konularında mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyim. İlgili projeler için mesleki bilgilerime ihtiyac duyan kişi ve kurumlar Türkiye saati ile sabah 10:00 ila aksam 22:00 saatleri arasında tarafım ile İLETİŞİM bilgilerimden bağlantıya geçebilirler...

Uluslararası Ve Kıtalararası  Restoran Danışmanı Ve Mutfak Danışmanı