Önemli not:
Dünyaca ünlü Topuz Kebab® Tabaklarını yasal haklarımdan dolayı şahsımın haricinde hiçbir kişi yada şirket veya kurum yapamaz, yaptıramaz ve satamaz... Kanunlarımıza göre arka tescili, tasarım tescili ile ilgili detaylar buna engeldir. Topuz Kebab tabakları hakkında farklı boyut, renk ve diğer seçenekler için aşağıda belirtilen iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz.
 

TARİFNAME | SICAKLIK MUHAFAZA EDEN SUNUM TERTİBATI | TEKNİK ALAN

Buluş gıdaların, özellikle ekmeğin,  yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde, servis edildikten sonra sıcak kalmasını ve sağlığa uygun şekilde muhafaza edilmesine imkan veren, görsel ve estetik olarak göze hitap eden bir sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatı ile ilgilidir.

 

Buluş özellikle, buluşu zemine konumlandıran ve diğer unsurları üzerinde taşıyan muhafaza kabı, bahsedilen muhafaza kabının üst kısmına konumlandırılan gıda kabı ve içerisine konulan gıdaların sıcaklığını muhafaza etmek için kullanılan gıda haznesi içeren sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatı ile ilgilidir.

 

ÖNCEKİ TEKNİK

Mevcut uygulamalarda, ekmek ve benzeri sıcak kalması gereken gıdalar, sunulan ana yemeğin yanında ayrı bir sepetle veya kapalı bir paketle sunulmaktadır. Ancak sıcaklık korunamadığı için ekmek veya aperatif yiyecekler lezzetini kaybetmekte ve yemek ihtiyacını gideren insanların ilgili yiyecek hizmeti sağlayan alandan memnuniyetsiz ayrılmasına sebep olmaktadır.

 

Mevcut teknikte, yiyecek hizmeti ve geçici konaklama hizmeti veren birçok yerde işyeri sahipleri, unlu mamullerin birçoğunu işyerlerindeki fırınlarda oluşturmaktadır. Örnek olarak ekmek ele alınırsa, ekmekler fırından çıkarken üzerlerinde nem oluşturmaktadır. Oluşan bu nem muhafaza edilemediği içinde ekmek bayatlamakta ve kullanılamaz hale gelmektedir. Ekmeği taze tutmak için genelde ekmek fırından çıktıktan sonra havluya sarılması tavsiye edilir.  Bu yöntem ekmeğin nemini uzun süre muhafaza edebilmesi için ortaya konulmuştur. Ancak kullanışlı ve sağlıklı bir yöntem değildir.

 

Mevcut teknikteki, birçok yiyecek içecek hizmeti sağlayan yer, ekmeğin nemini uzun süre muhafaza edebilmesi için katkı maddeleri kullanmaktadır. Bu katkı maddeleri sağlıksız olmakla beraber atıl ekmek miktarını azalttığı için birçok yiyecek hizmeti sağlayan yerde kullanılmaktadır. 

 

Bu sonuçlardan yola çıkarak sunum tertibatları üzerinde yukarıda belirtilen problemlerin çözümü için yeni bir yapılanmanın ortaya konulması gerekliliği açıktır.

Buluş yukarıda belirtilen problemlerin çözümü için ortaya konmuştur.

 

BULUŞUN AMACI

Buluş yukarıda bahsedilen problemlerin hepsini aynı anda çözmektedir. Söz konusu buluş en genel haliyle buluşu zemine konumlandıran ve diğer unsurları üzerinde taşıyan muhafaza kabı, bahsedilen muhafaza kabına konumlandırılan ve gıdaların içerisine konulduğu gıda kabı, bahsedilen gıda kabının sıcaklığı ile muhafaza kabının sıcak kalmasını sağlayan ve  gıda haznesine konulan gıda ürünlerinin sıcaklığını muhafaza eden sunum tertibatından oluşmaktadır.

Buluş; gıdaların, yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde masaya servis edildikten sonra sıcak kalmasını sağlamak amacıyla ortaya konmuştur.

 

Buluşun bir amacı, ekmek ve benzeri sıcak kalması gereken gıdaları, sunulan ana yemeğin yanında ayrı bir sepetle veya kapalı bir paketle değil, muhafaza kabı içerisindeki gıda haznesinde sunması böylece sıcaklığı korunan ekmek veya aperatif yiyeceklerin lezzetini kaybetmeden kalmasını sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, yiyecek hizmeti ve geçici konaklama hizmeti veren birçok yerde fırından ekmek ve aperatif çıkar çıkmaz muhafaza kabı içerisindeki gıda haznesine koyulmakta böylece nemini kaybetmeden taze kalmakta ve  uzun süre bekleyebilmektedir.

 

Buluşun bir diğer amacı da, yiyecek içecek hizmeti sağlayan yerlerde muhafaza kabı kullanmaya başlandığında, ekmeğin veya aperatiflerin nemini uzun süre muhafaza edilebilmektedir. Böylece herhangi bir katkı maddesine ihtiyaç duyulmadan ekmek veya aperatifler sıcak ve nemli kalabilmektedir.  Bu katkı maddeleri kullanılmadığı içinde insan sağlığını tehdit eden hiçbir duruma mahal vermemektedir.

 

Buluşun bir amacı, muhafaza kabındaki gıda haznesi sayesinde ekmek veya aperatiflerin dışarıyla temas etmesini önlemek böylece kurumasını ve sertleşmesini engellemesidir.  

Bu buluşun bir başka amacı; yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde masada servis yaparken, görsel ve estetik olarak göze hitap etmesidir.

 

* Buluşun bir diğer amacı, sunum tertibatında zemine konumlandıran muhafaza kabının üzerine muhafaza kabı taşıma aparatı konumlandırılarak tepsi gibi kullanılabilmesidir.

Yukarıdaki amaçlara ulaşmak için aşağıdaki tarzda alternatif yapılar ortaya konulabilir. Bahsedilen muhafaza kabının geometrik şekli değişebilir, yine bahsedilen muhafaza kabı üzerindeki muhafaza kabı orta göbek, muhafaza kabı orta hazne ve gıda haznesi montaj boşluğu farklı geometrik şekillerde üretilebilmektedir. Gıda haznesi içerisine ekmeği veya aperatifi kurutmaması için nemli hava oluşturan mekanizmalar oluşturulabilmektedir. Bu taraz yapılanmalar buluş için yenilik kriterini aşamayacaktır.

 

Bahsedilen amaçlara doğrultusunda, mevcut yapılanmalardaki olumsuzlukları gideren, buluş ekmek vb. gıdaların,  yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde, servis edildikten sonra sıcak kalması için kullanılan sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatı olup,

buluşu zemine konumlandıran ve diğer unsurları üzerinde barındıran en az bir muhafaza kabı, bahsedilen muhafaza kabı üzerine, sıcak gıda kabının zarar vermesini önlemek için oluşturulmuş en az bir muhafaza kabı orta göbek,

bahsedilen muhafaza kabı  üzerine, gıda kabının  konumlanması için oluşturulmuş en az bir muhafaza kabı orta haznesi,

bahsedilen muhafaza kabı  içerisinde, gıdaların konumlandırıldığı ve sıcak kaldığı gıda haznesinin  konumlandığı en az bir gıda haznesi montaj boşluğu bahsedilen muhafaza kabının  herhangi bir yerine konumlandırılan ve bütün unsurlar üzerindeyken muhafaza kabını  taşımak için kullanılan en az bir  muhafaza kabı taşıma aparatı içermektedir.

Söz konusu buluş, mevcut haliyle ve görsel olarak müşteriye hitap etmesi sayesinde  sektörde tercih edilen bir ürün haline gelecektir. Böylelikle ticari bir başarı sağlayacaktır.

Buluşun yapısal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajları aşağıda verilen şekiller ve bu şekillere atıf yapılmak suretiyle yazılan detaylı açıklama sayesinde daha net olarak anlaşılacaktır. Bu nedenle değerlendirmenin de bu şekiller ve detaylı açıklama göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir. 

 

BULUŞUN ANLAŞILMASINA YARDIMCI OLACAK ŞEKİLLER     

Şekil – 1; Buluş konusu sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatını monte halde perspektif gösteren çizimdir.

Şekil – 2; Buluş konusu sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatını demonte halde perspektif gösteren çizimdir.

Şekil – 3; Buluş konusu sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatındaki muhafaza kabını perspektif gösteren çizimdir.

Şekil – 4; Buluş konusu sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatındaki gıda kabını perspektif gösteren çizimdir.

Şekil – 5; Buluş konusu sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatındaki gıda haznesini perspektif gösteren çizimdir.

 

REFERANS NUMARALARI

 

10. Muhafaza Kabı

11. Muhafaza Kabı Taşıma Aparatı

12. Muhafaza Kabı Orta Göbek

13. Muhafaza Kabı Orta Haznesi

14. Gıda Haznesi Montaj Boşluğu

20.  Gıda Kabı

30.  Gıda Haznesi 

Buluş yukarıda verilen referans numaraları ve ekli şekillere atıfta bulunularak izah edildiğinde daha iyi anlaşılacaktır.

 

BULUŞUN DETAYLI AÇIKLAMASI

Şekil – 1 ve Şekil-2  buluş konusu sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatını monte halde ve demonte halde gösteren çizimlerdir.  Şekil- 3’ te verilen muhafaza kabı (10) zemine konumlandırılmaktadır. Daha sonra  muhafaza kabı (10) üzerinde muhafaza kabı orta göbek (12) oluşturulmuştur. Bu kısım Şekil-4’ te gösterilen ve sıcak gelen gıda kabının (20) muhafaza kabına (10) zarar vermemesi için, sıcaklıkla deforme olmayan malzemeden üretilmiştir. Muhafaza kabının (10) üzerinde muhafaza kabı orta haznesi (13) oluşturulmuştur. Bu kısma gıda kabı (20) konumlanmaktadır. Şekil-5’te  gıda haznesi  (30) verilmiştir. Gıda haznesi (30), muhafaza kabı (10) üzerindeki gıda haznesi montaj boşluğu (14) içerisine konumlanmaktadır. Son olarak muhafaza kabı taşıma aparatları (11) sayesinde sunu tertibatı taşınarak masaya servis edilmektedir. 

Özet olarak muhafaza kabı orta haznesi (13) üzerine konumlandırılan sıcak gıda kabının (20), üzerindeki sıcaklığı muhafaza kabı orta haznesinden (13) geçirerek, gıda haznesi  (30) içerisine konulan ekmek veya aperatiflerle  paylaşması böylece gıda haznesindeki (30) ürünlerin sıcak kalmasını sağlayarak servis edilmesidir.   

 

İSTEMLER

1.     Buluş ekmek vb. gıdaların,  yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde, servis edildikten sonra sıcak kalması için kullanılan sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatı olup, özelliği; buluşu zemine konumlandıran ve diğer unsurları üzerinde barındıran en az bir muhafaza kabı (10) içermesi ile karakterize edilmesidir.

2.     İstem 1’ e uygun sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatı olup, özelliği; bahsedilen muhafaza kabı (10) üzerine, sıcak gıda kabının (20)  zarar vermesini önlemek için oluşturulmuş en az bir muhafaza kabı orta göbek (12) içermesi ile karakterize edilmesidir.

3.     İstem 1’ e uygun sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatı olup, özelliği; bahsedilen muhafaza kabı (10) üzerine, gıda kabının (20) konumlanması için oluşturulmuş en az bir muhafaza kabı orta haznesi (13) içermesi ile karakterize edilmesidir.

4.     İstem 1’ e uygun sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatı olup, özelliği; bahsedilen muhafaza kabı (10) içerisinde, gıdaların konumlandırıldığı ve sıcak kaldığı gıda haznesinin (30) konumlandığı en az bir gıda haznesi montaj boşluğu  (14)  içermesi ile karakterize edilmesidir.

5.     İstem 1’ e uygun sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatı olup, özelliği; bahsedilen muhafaza kabının (10) herhangi bir yerine konumlandırılan ve bütün unsurlar üzerindeyken muhafaza kabını (10) taşımak için kullanılan en az bir  muhafaza kabı taşıma aparatı (11), içermesi ile karakterize edilmesidir.

 

ÖZET

 

SICAKLIK MUHAFAZA EDEN SUNUM TERTİBATI

Buluş gıdaların, özellikle ekmeğin,  yiyecek hizmeti sağlayan yerlerde, servis edildikten sonra sıcak kalmasını ve sağlığa uygun şekilde muhafaza edilmesine imkan veren, görsel ve estetik olarak göze hitap eden bir sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatı ile ilgilidir. Buluş özellikle, buluşu zemine konumlandıran ve diğer unsurları üzerinde taşıyan muhafaza kabı (10), bahsedilen muhafaza kabının (10) üst kısmına konumlandırılan gıda kabı (20) ve içerisine konulan gıdaların sıcaklığını muhafaza etmek için kullanılan gıda haznesi (30) içeren sıcaklık muhafaza eden sunum tertibatı ile ilgilidir.

 

Koord. Has Aşçıbaşı & Exc. Chef | Ahmet Özdemir | Osmanlı ve Türk Mutfağı Dünya Gönül Elçisi

 

osmanli mutfagi-has ascibasi-patentli yemek

osmanli mutfagi-has ascibasi-patentli yemek

osmanli mutfagi-has ascibasi-patentli yemek

Yurt İçinde Ve Yurt Dışında İhtiyac Duyan Kişi Ve Kurumlara;
Yiyecek ve içecek alanlarında restoran ve konaklama ve işletmelerine belirtilen konularda Osmanlı ve Türk mutfağı, Osmanlı saray mutfağı, Anadolu mutfağı, Akdeniz mutfağı, menü planlama, konsept belirleme, mesleki eğitim alanlarında uluslararası konumda has aşçıbaşı Ahmet Özdemir olarak;
 
Yiyecek ve içecek danışmanlığımutfak danışmanlığıişletmeci körlüğüYeni Restoran Açarken Nelere Dikkat Etmeliyim?, Kesin Başarı İçin Restoran Danışmanlığı Almalımıyım?, Menü DanışmanlığıRestoran Yönetimi, Şehrin En İyi Restoranlarına Nasıl Sahip Olabilirim?, Yeni Restoran Açmak İsteyenlerin En Çok Sorduğu Sorular?, Kalıcı Bir Restoran Sahibi Olabilmek İçin Dikkat !!! konularında mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyim. İlgili projeler için mesleki bilgilerime ihtiyac duyan kişi ve kurumlar Türkiye saati ile sabah 10:00 ila aksam 22:00 saatleri arasında tarafım ile İLETİŞİM bilgilerimden bağlantıya geçebilirler...