Asya ve Avrupa Ülkeleri Arasında Müslüman, Hristiyan- Irkçılık Kavramı

2022 yılında dahi eşitlik ilkesi ile birlikte "modern" olmak kavramının tam olarak yapılamadığı dünyada halen karmaşalar yaşanmaktadır. Demokrasinin beşiği diye adlandırılan Avrupada başörtüsü yasakları ile başlayan "İslamofobi" çılgınlığı okullarda dahi eğitim özgürlüğünü hiçe sayarken halen "eşitliğin" ilkesinin gerçekliği tüm çıplaklığı ile ortada. Camilerin tek tek kapatıldığı yine aynı Avrupa ve Amerika terör ile islamı aynı parantezin içersine almışken..
11/4/2022 12:00:00 AM
Asya ve Avrupa Ülkeleri Arasında Müslüman, Hristiyan- Irkçılık Kavramı
 
Genel Anlamda Asya Ve Avrupa Ülkeleri Arasında Irkçılık Kavramı Nedir? Müslüman Ve Hristiyan Ülkeler Arasındaki Dünya Siyasetinde Farklılıklar Nelerdir?
 
2022 yılında dahi eşitlik ilkesi ile birlikte "modern" olmak kavramının tam olarak tanımının yapılamadığı dünyada halen bu konuda karmaşalar yaşanmaya devam etmektedir. Acaba Avrupa ülkelerinin dünyaya haykırdığı insan hakları, eşitlik, demokrasi gibi "kavramlar" sadece Avrupa vatandaşları için mi geçerli? sorusu 2022 mart ayından sonra daha fazla ne kadar gerçeklik kazanabilir?
 
Demokrasinin beşiği diye adlandırılan ve din özgürlüğünü savunan Avrupa' da başörtüsü yasakları ile başlayan "İslamofobi" çılgınlığı okullarda dahi eğitim özgürlüğünü hiçe sayarken halen "eşitliğin" ilkesinin gerçekliği tüm çıplaklığı ile ortada. Camilerin tek tek kapatıldığı yine aynı Avrupa ve Amerika terör ile islamı aynı parantezin içersine almışken akıllarda kalan soru işaretleri düşündürücü.  
 
Günümüzde Bilinenin Ve Dünyaya Lanse Edilmeye Çalışılanın Aksine "Gerçek Dünya" Daki Uygulamalardaki Benzer Açılarda Daha Farklı Kavramların Uluslararası Basın Kuruluşlarının Verilerine Göre Hüküm Sürdüğü Görülmektedir;
 
** Avrupa ülkelerin icad etmiş olduğu "asimile edilemeyen" kavramı niçin üretilmiştir? Neden asimile etmek istiyorlar? Neden afrika'da sömürülen 10'larca ülke enterasan bir şekilde 80-90 yıl önce kendi öz dininden ayrılarak hristiyanlığı seçmiş ve neden kendi öz dillerini konuşmayarak ingilizce yada fransızca konuşuyorlar?
 
** Eşitlik ilkesini savunan kuruluşlarının esasında dünyada "asyalı & avrupalı", "beyaz & siyah", "müslüman & hristiyan", "radikal & modern", "onlardan olan & onlardan olmayan", "asimile edilmiş & asimile edilemeyen" gibi kavramların mimarı en büyük "ırkçılar" olduğu görülmektedir. 
 
** Uluslararası en büyük silah şirketlerinin esasında "dünyada barış ve demokrasi" adına dernekler kurduğu ve bu kuruluşlar üzerinden terör örgütlerini finanse ederek yönlendirdikleri bilinmektedir.
 
** Uluslararası yada ülkelere özel yeşili ve doğayı korumak için kurulmuş olan kuruluşların esasında rakiplerini gerektiğinde almış yada alacak oldukları ihale ve işleri diskalifiye edebilmek amacı ile yapılandırıldığı,
 
** Yerel yada uluslararası büyük ilaç şirketlerinin esasında küresel hastalıkları ürettiği, öncü olduğu, teşvik ettiği, nasıl daha çok ilaç satarım düşüncesi ile hareket ettiğini görüyoruz. aynı zamanda diğer dünya ülkeleri tarafından istenilen ilaçların verilmesi karşılığında kanuni olmayan farklı amaçlar doğrultusunda taleplerde bulundukları gündüzüne çıkmış bir gerçektir.
 
** Yardım ve destek amacı ile tesis edilmiş olan dünyada en büyük finans kuruluşlarının esasında ülkeleri ekonomik sömürge haline getirebilmek ve kendi amaçlarına uygun siyasileri iktidara taşıyabilmek için kuruldukları tescillenmiştir.
 
** Demokrasi getireceğiz diye savaşlar çıkaran devletlerin tarihleri boyunca hiç bir yere demokrasi getirmedikleri, esasında halkları katlederek koas, gözyaşı ve fakirliğe yol açtıkları, aynı zamanda kullandıkları silahları dahi o halklara fatura ederek söz konusu halkları yüzyıllar boyunca sömürü haline getirdikleri görülmektedir.
 
** Dilinden demokrasiyi düşürmeyenlerin, en meşhur demokrasi savunucularının gerçekte arakasında duran gizli istihbarat örgütlerinin sözcüsü ve esasında "diktatör" ün ta kendileri olduğu görülmektedir.
 
** Din satan insanların esasında düşüncelerini rahatlıkla pazarlayabileceği bir alan olan "cehaletin" hüküm sürmesini istedikleri göz önünde bir gerçektir.
 
** En büyük uluslararası "hırsız" ların esasında kendi şirketlerini savunabilmek için "yerel ve uluslararası hukuk bürolarının" sahibi olduğu bu alanda yeni bir trend haline gelmiştir.
 
** Dünyada daha iyi bir yaşam için kurulmuş devlet gizli istihbaratlarına ait "fikir ve düşünce" kuruluşlarının esasında gelişmesini istemedikleri yada yönetim değişikliği yapmak istedikleri ülkelerde ya da bölgelerde "kaos" yaratmak için oluşturulduğu, ırak, suriye ve yemende sarin gazının kullanılması normal iken asla ukraynada "hristiyan ve avrupalı" oldukları için kullanılamayacağı ilgili basın kuruluşlarının spikerleri ve avrupalı siyasetçiler tarafından vurgulanmaktadır.
 
** Lübnan, ırak, suriye ve yemende yaşanan çatışmalarda müslümanlar ölürken normal ama rusya ukrayna savaşında mavi gözlü avrupalı oldukları için buna göz yumulamayacağı ilgili basın kuruluşları ve avrupalı devletler tarafından dile getirilmektedir.
 
Aynı zamanda islam ülkelerinden avrupaya iltica etmek isteyen mülteciler denizde ve karada avrupalı sınır görevlileri tarafından dövülerek ölüme terkedilirken ukraynalı mültecilere avrupa ülkeleri tarafından ev verildiğini ve maaşa bağlandığını görüyoruz. Tüm ülkelerden avrupaya iltica etmek isteyen bu mültecilere uygulanan çifte standartları ve farklılıkları adil olduğu iddia edilen dünya siyasetinde nereye koyabilir nasıl tanımlayabiliriz?
 
2022 yılının birinci çeyreği yaşanışanlar arasında dünyada bir çok gerçeği ortaya çıkardı. Özellikle koronavirüs sürecinden kurtulup tam maskeleri çıkarmışken rusya ve ukrayna savaşı ile miğferi takmış bulunduk.
 
Avrupanın ukraynalı Mülteci ve  mültecilere davranış biçimleri ile kuranların amaçları doğrultusunda tüm bu kuruluşların "egemen güçlere" hizmet ettiğini gördük. Maalesef Avrupa devletleri ve Amerikanın gerçekteki iki yüzlülüğü tüm çıplaklılığı ile bir kez daha ortaya çıktı.
 
Kısacası isminde ne var ise 2. Dünya savaşından sonra dünyanın neresinde olursa olsun ama kuranların amaçları doğrultusunda egemen güçlere hizmet ettiği, esasında anlamının tam zıddı "amacı doğrultusunda" yapılandırıldığını göz önüne alacak olursak güçlü olanın kazandığı ve beş kişinin yönettiği bir dünyada yaşıyoruz. 
 
Has Aşçıbaşı Ahmet ÖZDEMİR
Osmanlı ve Türk mutfağı Dünya Gönül Elçisi
Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Danışmanı
 
Gastromilliyetçilik & Mutfak Kültürü Milliyetçiliği Nedir?
 
Önemli Not: 
"Gastromilliyetçilik & Mutfak Kültürü Milliyetçiliği Nedir?" Makalesinin tamamını aşağıdaki orijinal metinden okuyabilirsiniz...