• Kassabin Karhanesi Ne Demek?

Kassabin Karhanesi Ne Demek?
 
Sarayın en çok tüketilen besini olan etler korunur ve pişirilmeye hazır bir duruma getirilen bölümdür. 
 
Tarihi osmanlı saray mutfağında koyun ihtiyacını koyun emini karşılardı. Bu kuruluşta kasapbaşı idaresinde görev yapan kasaplar, koyun eminin yönetiminde İstanbul’a gelen ve saraya tahsis edilen koyunların kestirilerek sarayda gerekli yerlere ulaştırmasıyla yükümlüydü (Bilgin, 2003). 
 
Şehir içinde koyun kesimi yasak Kassabin Karhanesinde olmasına rağmen imtiyazlı bir yer olan mutfağın koyunları şehir içinde kesilmektedir. 
 
XVI. yüzyılın ikinci yarısı başlarında matbah–ı amireye bağlı sadece bir kasabın varlığı tesbit edilmekle birlikte yüzyıl sonunda karhanede yirmi iki kasap çalışmaktaydı (Bilgin, 2003). Daha sonraki zamanlarda bu sayının artığı görülmektedir...
 
Has Aşçıbaşı Ahmet Özdemir olarak  ilgililer için hazırlamış olduğum uluslararası yiyecek ve içecek danışmanlığı üzerine profesyonel mutfaklar, yeni restoran açılışları ve gastronomi danışmanlığı üzerine diğer yazıları 'da okumak isteyebilirsiniz..