turkish english Rusça arabic
Konsept- Tasarım-Lezzet- Kalite

Menü Mühendisliği - Cuisines - Mutfak Danışmanlığı - Yeni Restoran Açmak - Osmanlı ve Türk Mutfağı - Restaurant Danışmanlığı - Yeni Restoran Konsept Danışmanlığı - Tarihi İstanbul Mutfağı Gastronomi - Danışmanlığı - Restoran

Mutfak Yönetiminde Verimlilik Nedir?

 
Mutfak Yönetiminde Verimlilik Nedir?
 
Mutfak Yönetiminde Verimlilik Nedir?
 
Mutfak Yönetiminde Verimliliği Etkileyen Faktörler Nelerdir? Verimlilik Kavramı Nedir? Fiziki Çalışma Ortamının Özellikleri Nelerdir? Mutfak Çalışanları Nasıl Motive Edilir? Çalışanların Yetenekleri Nasıl Değerlendirilir? Mutfak Hizmetlerinde Yönetici Verimsizliğinin Nedenleri Nelerdir? Yönetsel Zamanın Etkin Kullanılmaması Nasıl Sağlanır? Yöneticinin Etkin Yönetsel Zaman Kullanımını ve Yöneticilerin Yönetim Anlayışları...
 
Verimlilik Kavramı:
 
Verimlilik; plan, program ve standartlara göre önceden tespit edilen hedeflere ulaşmaktır.
Kısaca girdi başına düşen çıktı miktarıdır.
 
Verimlilik; aynı zamanda sonuçlarla bu sonucu elde etmek için harcanan zaman arasındaki ilişki olarak da tanımlanabilir.
 
Mutfak Yönetiminde Verimliliği Etkileyen Faktörler:
 
Fiziki Çalışma Ortamı:
 
Bu kapsamda; kullanılan teknoloji, malzemeler, makineler ve bunların yerleştiriliş şekilleri, aydınlatma imkanları ve ısıtma sistemleri sayılabilir.
Kullanılan malzemeler makine ve teçhizat mutfakta yapılacak üretime uygun olmalıdır.
 
 
Aydınlatma, ısıtma ve ekipmanların yerleştirilmesi işin uzmanlarınca yapılmalıdır.
 
Çalışanın (Yöneticinin) İş Performansı:
 
Motivasyon:
 
Kişiyi bir işi yapmak için harekete geçirmektir.
Liderlik, psikolojik ihtiyaçlar, ekonomik şartlar, kişisel durum resmi ve gayri resmi örgüt yapısı motivasyon üzerinde etkilidir.
 
Çalışanın yeteneği:
 
Yöneticinin yetenekleri değerlendirilirken beceri, kişilik, tecrübe, eğitim, ilgi alanı gibi özellikleri gözlenir ve araştırılır
 
Mutfak Hizmetlerinde Yönetici Verimsizliğinin Nedenleri:
 
Yetki Devrinin Gerçekleştirilmemiş Olması:
 
Yetki kavramı yetenek ve gücü kullanma hakkıdır
Yetki devri; üst kademe yöneticinin, kendi iradesiyle
bazı yetkilerini, bazı koşullarda alt kademedeki yöneticilere devretmesidir
 
Yetki devri yöneticilerin ayrıntılara boğulmasını engeller Yetki devri orta kademe yöneticileri yapılmadığında bu durum yöneticinin;
 
Ayrıntılara boğulmasına.
Politika oluşturma ve planlamaya zaman ayıramamasına.
Eğitim ve araştırma hizmetlerinden yararlanamamasına.
Yıpranma ve yetersizleşme ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.
 
Yönetsel Zamanın Etkin Kullanılmaması:
 
Yöneticinin etkin yönetsel zaman kullanımını:
 
Engelleyen nedenler;
 
Gelen telefonlar
Ziyaretçiler
Yapılan toplantılar
Yazışmalar
İç iletişimdeki kopukluk
Dosya ve arşiv hizmetlerinin yetersizliğidir
 
Yöneticilerin Yönetim Anlayışları:
 
Klasik, neoklasik ve modern yönetim anlayışlarından birini seçen yönetici, yönetsel verimliliği doğrudan etkilemektedir.
Yönetimden kaynaklanan sorunlar ve yönetimde yetersizleşme yönetim verimliliğini doğrudan etkilemektedir.
 
Profesyonel mutfaklarda aşağıdaki kaynak yazıları 'da okumak isteyebilirsiniz...
 
 
Uluslararası yiyecek ve içecek danışmanlığı üzerine profesyonel mutfaklar ve yeni restoran açılışları ve gastronomi danışmanlığı üzerine diğer yazılarıda okuyabilirsiniz..
 
Yeni Restoran Açarken En Çok Yapılan Hatalar Nelerdir?
Yeni Restoran Konsepti Nedir? Nasıl Oluşturulur?
Uluslararası Gastronomi Danışmanlığı Nedir?
Uluslararası Yiyecek Ve İçecek Danışmanlığı Alailirmiyim?
Şehrin En İyi Restoranlarına Nasıl Sahip Olabilirim?
Şehrimde Kalıcı Bir Restoran Sahibi Olabilmek İçin Dikkat !!!
Kesin Başarı İçin Restoran Danışmanlığı Almalımıyım?
Dünyaya Örnek Olabilecek Yeni Restoran Projeleri Nelerdir?
Yeni Restoran Açmak İsteyenlerin En Çok Sorduğu Sorular?
Yeni Restoran Açarken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Gastronomi ve turizm ile ilgili "Otel Mutfağı Organizasyonu" nu da inceleyebilirsiniz.
 
Restoran Mutfağı Nasıl Kurulur?

 

 Restaurant Consulting Menu Consulting Gastronomy Consulting Culinary Consulting How to Open a Restaurant Food and Beverage Consulting Concept Consulting