Konsept Tasarım Lezzet Ve Kalite

Menü Danışmanlığı - Yiyecek ve İçecek Danışmanlığı, Osmanlı ve Türk Mutfağı, Restaurant Danışmanlığı Tarihi İstanbul Mutfağı, Gastronomi Danışmanlığı, Yeni Restoran Konsept Danışmanlığı_ Kalıcı Bir Restoran, Yeni Mutfak Danışmanlığı Restoran Nasıl Açılır? Restoran Açmak

Restoran Yönetimi & Restaurant Management

Restoran Yönetiminde Önemli Not;

Her İşletmeye Göre İlgili Maddeler Ve Raporlama Teknikleri İşletmenin Fiziksel Alanları, Çalışan Sayısı Ve Konseptine Göre Değişir aşağıdaki görev dağılımları Sadece "Örnektir"
 
Restoran Yönetimi
Yönetim Kadrosunun Dikkat Etmesi Gereken Önemli  Kurallar
İşletme Müdürü
 
1.
İşletmenin her turlu negatif ya da pozitif durumundan bahanesiz sorumludur.
 
2.
Yönetim tarafından hazırlanmış ve onaylanmış tüm matbu evrakları ilgilı sorumluluklara günlük, haftalık ve aylık olarak doldurtmak ve doğruluğunu kontrol etmek ile sorumludur.
 
3.
İşletmenin acık olduğu saatlerde isin başında durmakla sorumlu olduğu gibi özellikle açılış yada kapanışlarda bizzat bulunmak zorundadır.
 
4.
Aksam is bitimi kasayı teslim alarak yönetim kurulunun uygun gördüğü şekilde hareket etmek durumundadır.
 
5.
Hem mutfak hem salon vede tüm tesiste çalışan personellerin haftalık çalışma çizelgelerini hazırlamak zorundadır.
 
6.
İşletmenin her turlu inşaat, elektrik, elektronik, muhasebe, mutfak, salon, resmi, gayri resmi ödeme ve alacaklar ve ödemeler, organizasyon, misafir ilişkileri, güvenlik, takip etmek durumundadır.
 
7.
Departman şeflerinin aşamadığı problemleri sonuca kavuşturmalıdır.
 
8.
Kasiyerlerimiz işletme müdürünün sekreter ve yardımcısı durumundadır. 
 
9.
Her şeyden haberi olacak, her şeyin kararını verecek ama en geride duracaktır.
 
10.
İşletmenin her turlu hakimiyeti kendisinin elindedir ve işletmenin her turlu işleyişi hakkında yönetim kuruluna hesap vermek le sorumludur.
 
11.
Tüm çalışan personellerin izin günleri, çalışma siftleri, maddi ve manevi konular hakkında çalışanlarımız izle bağlantıda olması gerekir.
 
12.
Her günün sabahında: vega, kasiyer defteri, muhasebe defterin deki verileri eşleştirerek rakamlardaki mutabakatı  sağlamak durumundadır. Yapılması gerekenleri yapmakla değil yaptırarak ılı sorumludur.
 
13.
Her zaman işletmede bulunmak zorunda değildir. Bos vakitlerinde ilgili ziyaretler yaparak misafir portföyümüzü arttırır ve işletmenin kamuoyunda populerıterlıgını arttırır.
 
Restoran Yönetiminde Organizasyon Sorumlusu
 
14.
10+ her turlu organizasyonun her aşamasından sorumlu.
 
15.
Organizasyon gerçekleşmeden tüm belirtilen detayları ilgili alanda kontrolle yükümlüdür.
 
16.
Kendisine varılmış olan ilgili evrakları doldurarak işletme müdürüne , salon ve mutfak şeflerine vermekle yükümlüdür.
 
17.
İşletmenin para ve vizyon kazanabileceği her turlu organizasyonda fiyat ve şartları konuşarak son detayları değerlendirmek amacı ile yönetim kurulunu toplantıya çağırma hakkına sahiptir.
 
18.
Yönetim kurulu belirtilen saatte toplantıya gelmediği takdirde tek basına karar verme hakkına sahiptir.
 
19.
Organizasyonda belirtilen maddeleri salon ve mutfak şefleri ne hazırlatmak ıle ve de verilecek ürünlerin tadını kontrol ederek düzeltmekle sorumludur.
 
20.
Hem mutfağa, hem restoran ekibine talimat verebilir, yönlendirebilir.
 
21.
Varılmış olan organizasyon emrinde belirtilen her maddeyi gerçekleştirme hakkına sahiptir
 
22.
İşletme müdürü ile salon ve  mutfak arasındaki organizasyon ile ilgili tüm anlaşmazlıkları çözmek ve işletme menfaatine çevirmek zorundadır.
 
23.
Her misafirin kapıdan girişinden masasına oturana kadar, yada ilgili görevliye aynı şartlar ile teslim etmek zorundadır.
 
24.
Misafirleri kırmamak amacıyla anı menü değişiklikleri uygulamak ile birlikte söz konusu değişiklerin extrasını da almak ile yükümlüdür.
 
25.
Organizasyonun başlangıcından bir saat önce ilgili alanda olmalı ve bitişine kadar personeller üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir.
 
26.
Organizasyonlarda anlaşılan kişi sayısına ve gelen kişi sayısını her zaman kontrol etmelidir. Ödemeleri kontratta anlaşılan kişi sayısına göre almalıdır.
 
27.
İlk etapta organizasyonlarda uzun vadeli ödeme taahhütlerine değil önceden yapılabilecek peşin ödemelere öncelik verirse işletme acısından daha önemli olur
 
Restoran Yönetiminde Kasiyerler
28.
Sabah kasa acılısını ve kasa avansının doğruluğunu kontrol etmek zorundadırlar
 
29.
İlgili rezervasyonları işletme müdürüne ve organizasyon sorumuna hatırlatacaklardır.
 
30.
10 kişiye kadar rezervasyonları belirtilen şablon üzerinden alabilirler ve ilgili rezervasyon defterine kaydedebilirler.
 
31.
10 + kişilerin ve daha büyük rezervasyonlar için söz konusu kişiyi yada kurum sorumlusunu işletme organizasyon sorumlusu veya işletme müdürü ile görüştüreceklerdir.
 
32.
Kasiyer masasında bulunan her turlu matbu evrak ve maddiyattan sorumludurlar.
 
33.
Kasiyer masasında organizasyon sorumlusu ve işletme müdürünün haricinde kimsenin oturmasına yada çalışmasına müsaade etmeyeceklerdir.
 
34.
Gün sonunda mutlaka kasalarını kapatacaklar, pos makinalarından gün sonlarını alacaklar, ilgili kasa teslim tutanağını doldurarak, aynı bilgileri kendi defterlerine de girdikten sonra doldurulan tutanağı muhasebenin almasını sağlayacaklardır.
 
35.
Kasadan kesinlikle ödeme yapılmayacaktır.
 
36.
Nakit hasılatlar yönetimin uygun gördüğü kişiye teslim edilerek an itibarı ile ya da sabahında bu hesap bankaya yatırılarak ilgili günün kasa defterine yapıştırılacaktır.
 
37.
Kasiyerler idari personel tanımındadır. Misafirin hizmet aldığı yerde hizmet alabilir ve işletme müdürüne bağlı oldukları gibi direkt olarak işletme müdürüne hesap verirler. Diğer personeller ile seviyelerini kontrol etmek ile yükümlüdürler.
 
Organizasyon sorumlusu yada işletme müdürü işletmede olmadığı takdirde her hangi bir şekilde her iki unvana ulaşmak isteyen misafirleri bilgilendirir ve ilgili notu alarak söz konusu sure içinde muhatabına ulaştırır.
 
Yurt İçinde Ve Yurt Dışında İhtiyac Duyan Kişi Ve Kurumlara;
Yiyecek ve içecek alanlarında restoran ve konaklama ve işletmelerine belirtilen konularda Osmanlı ve Türk mutfağı, Osmanlı saray mutfağı, Anadolu mutfağı, Akdeniz mutfağı, menü planlama, konsept belirleme, mesleki eğitim alanlarında uluslararası konumda has aşçıbaşı Ahmet Özdemir olarak;
 
Yiyecek ve içecek danışmanlığımutfak danışmanlığıişletmeci körlüğüYeni Restoran Açarken Nelere Dikkat Etmeliyim?, Kesin Başarı İçin Restoran Danışmanlığı Almalımıyım?, Menü DanışmanlığıGastronomi DanışmanlığıRestoran Yönetimi, Şehrin En İyi Restoranlarına Nasıl Sahip Olabilirim?, Yeni Restoran Açmak İsteyenlerin En Çok Sorduğu Sorular?, Kalıcı Bir Restoran Sahibi Olabilmek İçin Dikkat !!! konularında mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyim. İlgili projeler için mesleki bilgilerime ihtiyac duyan kişi ve kurumlar Türkiye saati ile sabah 10:00 ila aksam 22:00 saatleri arasında tarafım ile İLETİŞİM bilgilerimden bağlantıya geçebilirler...
 
 
yiyecek ve içecek danışmanlığı, mutfak danışmanlığı, gastronom danışmanlığı
 
Restoran Yönetimi, Uluslararası yiyecek ve içecek danışmanlığı, mutfak danışmanlığı
 
Restoran Yönetimi, Uluslararası yiyecek ve içecek danışmanlığı, mutfak danışmanlığı
 
Restoran Yönetimi, Uluslararası yiyecek ve içecek danışmanlığı, mutfak danışmanlığı
 
Important Note in Restaurant Management;
 
Relevant Substances and Reporting Techniques According to Each Business Company's Physical Areas, Number of Employees and Their Concept The following task distributions are only "Example"
 
Restaurant Management
International food and beverage consultancy, culinary consultancy
 
Important Rules To Be Considered By The Management Staff
Operations Manager
 
one.
It is responsible for any negative or positive situation of the business without any excuse.
 
2nd.
It is responsible for having all the printed documents prepared and approved by the management to the relevant responsibilities on a daily, weekly and monthly basis and to check their accuracy.
 
3.
He is responsible for standing at the beginning of the work when the business is open, and must be present especially at the opening or closing times.
 
4.
At the end of the evening, he has to take the cash register and act as deemed appropriate by the board of directors.
 
5.
It is obliged to prepare weekly working schedules of the personnel working in both the kitchen, the living room and the whole facility.
 
6.
The company has to follow all kinds of construction, electricity, electronics, accounting, kitchen, living room, official and informal payments and receivables and payments, organization, guest relations, security, and so on.
 
7.
He must resolve problems that the department heads cannot overcome.
 
8.
Our cashiers are the secretary and assistant of the business manager.
 
9.
He will know about everything, decide everything, but stay behind.
 
10.
All kinds of control of the business belongs to him and he is responsible for giving account to the board of directors for all kinds of operations of the business.
 
11th.
All employees must be in contact with our employees about leave days, working levels, material and moral issues.
 
12.
In the morning of every day: vega, cashier book, accounting book must match the data and reach the agreement in numbers. It is not responsible for doing what needs to be done, but by getting it done.
 
13.
He does not have to be in the business all the time. It increases our guest portfolio by making relevant visits in free time and increases the popularity of the business in the public opinion.
 
Organization Manager in Restaurant Management
 
14.
10+ responsible for every stage of any organization.
 
15.
The organization is obliged to check all the specified details in the relevant area before it takes place.
 
16.
He is obliged to fill in the relevant documents received by him and give them to the business manager, salon and kitchen chefs.
 
17.
It has the right to call the board of directors for a meeting in order to evaluate the last details by discussing the prices and conditions in any organization where the business can earn money and vision.
 
18.
If the board of directors does not come to the meeting at the specified time, it has the right to make a decision alone.
 
19.
He is responsible for preparing the items specified in the organization by the saloon and kitchen chefs and by controlling the taste of the products to be given.
 
20.
He can give instructions to both the kitchen and the restaurant team.
 
21.
It has the right to realize every item specified in the arrived organization order.
 
22.
He has to resolve all disputes regarding the organization between the business manager and the hall and kitchen and turn it into business interests.
 
23.
Each guest is obliged to deliver them from the door until they sit at their desk or to the relevant officer with the same conditions.
 
24.
In order not to offend the guests, he is obliged to apply instant menu changes and to receive the extras of the said changes.
 
25.
It should be in the relevant area one hour before the start of the organization and should not lose control over the staff until the end.
 
26.
The organizations should always check the number of people agreed and the number of arrivals. Payments should be made according to the number of persons agreed in the contract.
 
27.
In the first place, if it gives priority to advance payments that can be made in advance rather than long-term payment commitments in organizations, it will be more important for the business.
 
Cashiers in Restaurant Management
28.
In the morning they have to check the cash register and the accuracy of the cash advance.
 
29.
They will remind the relevant reservations to the business manager and organization manager.
 
30.
Up to 10 people can receive reservations over the specified template and save them in the relevant reservation book.
 
31.
For reservations of 10+ persons and larger, they will have the person or institution responsible to meet with the business organization manager or business manager.
 
32.
They are responsible for all kinds of printed documents and material materials at the cashier desk.
 
33.
They will not allow anyone to sit or work at the cashier desk except for the organization manager and the business manager.
 
34.
At the end of the day, they will definitely close their cash registers, take them from the pos machines at the end of the day, fill in the relevant cash delivery report and ensure that the filled report is received by the accounting after entering the same information in their own books.
 
35.
There will be absolutely no payment from the safe.
 
36.
The cash proceeds will be delivered to the person deemed appropriate by the management and this account will be deposited in the bank as of the moment or in the morning and will be attached to the cash book of the relevant day.
 
37.
Cashiers are in the definition of administrative personnel. They can receive service at the place where the guest receives service and they are directly accountable to the business manager as well as to the business manager. They are obliged to check their level with other staff.
 
If the organization manager or business manager is not in the business, he informs the guests who want to reach both titles in any way and sends them to the addressee within the said period by taking the relevant note.
 
International food and beverage consultancy, culinary consultancy
People and Institutions in Need at Home and Abroad;
As Ahmet Özdemir, the chef who has an international position in the fields of Ottoman and Turkish cuisine, Ottoman palace cuisine, Anatolian cuisine, Mediterranean cuisine, menu planning, concept determination, vocational training in the areas of food and beverage, restaurants and accommodation and businesses;
 
Food and beverage consultancy, culinary consultancy, manager blindness, What Should I Pay Attention To When Opening a New Restaurant? Many Questions ?, Attention To Be A Permanent Restaurant Owner !!! I provide vocational training and consultancy services. Individuals and institutions need to hear for professional knowledge related projects with Turkey in the morning hours from 10:00 to 22:00 parts with my hand can contact my information CONTACT ...

 

 Restoran Danışmanlığı Menü Danışmanlığı Gastronomi Danışmanlığı Mutfak Danışmanlığı Restoran Nasıl Açılır Yiyecek Ve İçecek Danışmanlığı Konsept Danışmanlığı