Restoran Yönetim SirküleriRestoran Yönetim Sirküleri Aşağıdaki Maddeler Ve Daha Fazlası Dikkate Alınarak Hazırlanır....
Koord. Şef Ahmet ÖZDEMİR
 
* Restoran İşletmesinin Konsepti, 
Bulunmuş Olduğu Şehir, 
Şehirde Yaşayan İnsanların Kökenleri, 
Şehir Nüfusunun Yemek Kültürü Seviyesi,
Şehir Nüfusunun Ekonomik Durumları, 
Şehrin Yerli Ve Yabancı Turizmdeki Sahip Olduğu Pay, 
Mevcut Yiyecek Ve İcecek Sektöründeki İşletmenin Kapasitesi, 
Restoran İşletmesinin Çalışan Personel Sayısı, 
Misafir Kapalı ve Açık Hizmet Alanları Sayısına, 
Restoran Konseptinin Hzmet Portföyü ve Hedeflediği Hizmet Kalitesi,
Restoran Çalışanların Görev Dağılımları,
Restoran Çalışanlarının Resmi Ve Gayri Resmi Sorumlulukları (İşletme Sahibi İle İlgili) 
İşletme Sahibinin Restoran Yönetiminde Ki Özel İstekleri,
 
--Dikkate alınarak bilirkişi tarafından hazırlanır...
 
Turizmdeki benzerlik taşıyan her işletme için restoran yönetim sirküleri değişmese de farklı özelliklere sahip restoranlar için değişir. Restoran yönetim sirkülerinde ana maddelerden bazılarında küçük değişiklikler ve görev birleştirmeleri sabit kalmak kaydı ile en doğru olanı restoran işletmesinin tüm özellikleri incelenerek yukarıda da belirttiğim gibi konuya vakıf kişiler tarafından yeniden yazılmasıdır. Bazı maddeler ve görev dağılımları bazı restoran işletmesinde ciddi anlamda yanlış bilinirken diğer bazı işletmelerde ise son derece doğru olabilir...
 
Aşağıdaki belirtmiş olduğum maddeler daha önceki çalışmalarımdan kalan bir çalışma olduğu gibi "standart değildir." Belirtilen maddeler sadece ana detayın anlaşılması amacı ile örnek olarak paylaşılmıştır. İlgili maddeler doğru yazıldığı takdirde restoran işletmesi bir motorun dişlileri gibi birbiri ile uyumlu çalışması gerekmektedir. Burada en önemli konu işletmenizin doğru analiz edilmesi ve olması gereken "sorumlulukların" taşıyabilecek olan personellere paylaştırılmasıdır...
 
Önemli not: 
Gastronomi İşletmelerinde Personel Hiyerarşisi Ve Personel Görevleri Nelerdir makalemi inceleyebilirsiniz.
 

Yönetim Sirküleri

 

(..................) TEMEL PRENSİPLERİ VE YÖNETİM SİRKÜLERİDİR

 

(..................) uluslararasi standartlarda alt yapıya sahip, kurumsal, zincir markalar oluşturma hedefi ile osmanlı ve türk mutfağı konseptinde kendi kulvarında emin adımlar ile yerini almış müşteri degil misafir zihniyeti ile  bölgeye ve ülkeye örnek olabilecek, alacar-te yemek, banket, lounge, kokteyl, protokol, ziyafet, düğün, toplantı ve seminer gibi organizasyonlar da V.I.P hizmetleri verilebilecek bir restorandır…

 

TEMEL PRENSİPLERİMİZ

Tarihimizin, kültürümüzün, aile ve sofra adabımızın, manevi değerlerimizin, kaybolmaya yüz tutmuş tarihi lezzet miraslarımızın en iyi  şekilde yaşatıldığı uluslararası standartlara sahip bir restoranız.  Bu anlamda bizi tercih eden misafirlerimizi, evimize gelen misafirler gibi ağırlıyoruz. Hizmet kadromuz da bizi tercih edenlere aile ve sofra adabımızın  seçkin örneklerini yasatmaya çalışıyor. Örf ve ananelerimizi her zaman ön planda tutan profesyonel hizmet kadromuz da bizim ailemiz olduğu için manevi anlamda bir aile diğer bir aileyi misafir ediyor anlayışı temel prensibimizdir.

 

(..................) Sizlerle Yaşıyor !

 

“bir isletmenin en büyük sermayesi maddi varlığı degil sahip olduğu personelleridir” insana yatırım ve bize hizmet edenler ile beraber büyümek, mevcut çalışanlarımız ile dünyanın her yerinde birlikte anılmak ve birlike kazanmak düşüncesi temel ilkemizdir.

varoluşumuzdan bu yana tarihimizde de ornekler ile yaşandığı gibi örf ve adetlerimiz gereği hedefimizdeki başarıya ulasacagiliz merdivenleri çıkarken birinci basamak “saygı" dir.

 

1- kendine saygı

2- isine saygı

3- insana saygı

4- bizi biz yapan degerlerimize saygı

 

“saygı duyarsan saygı duyulursun, anarsan anılırsın, seversen sevilirsin, istersen başarırsın”

(………………………………………) adresinde bulunan  uluslararasi standartlara sahip restoranımızın hiyerarşik yapısı ve en onemli sermayesi olan mesai arkadaşları hiyerarşik düzeni ve ücretlendirme çizelgesi aşağıdaki gibidir. isletmemizde hedeflenen yetkilendirme grafiği aşağıda ki gibidir.

 

İSLETME MÜDÜRÜ

 

MUTFAK SEFİ

RESTORAN SEFİ

MUHASEBE

SATINALMA

 

MUTFAK SEFİ; 

“0.000.tl”

1- sous sef - “0.000.tl”

1- sıcakçı “0.000.tl”

1- soğukçu “0.000.tl”

1- tatlıcı “0.000.tl””

1-ızgaracı “0.000.tl”

1- tavacı “0.000.tl”

1- kahvaltıcı “0.000.tl”

2- tabakcı ve kazancı “0.000.tl”

toplam bütçe:

“0.000.tl”

 

RESTORAN SEFİ; 

“0.000.tl”

1- kaptan “0.000.tl”

1- kafeterya garsonu “0.000.tl”

1- kafeterya barista “0.000.tl”

1- kafeterya komisi “0.000.tl”

1- SALON barista “0.000.tl”

3- SALON garson “0.000.tl”

2- yemek tasıyıcı “0.000.tl”

1- MEYDANCI-“0.000.tl”

Vale toplam bütçe: “0.000.tl”

 

İSLETME MÜDÜRÜ

(..................) osmanlı ve turk mutfağı ile ilgili tüm departmanlar 

ile sorumludur

 

1. (..................) yönetim kurulunca belirlenen işletme hedefleri çerçevesinde Yiyecek ve içicek departmanı işletme hedeflerini satar. Departman bütçesini oluşturu. Bütçe doğrultusunda hedeflenen karlılık için satış hacmini ve maliyet oranlarını belirler, üretim ve servis kalitesini belirleyen kriterleri geliştirir.

 

2. Maksimum karlılık yerine misafiri memnun ederek uzun vadede daha karlı olmak hedefini benimser. Fasilitelerin, araç ve gerecin daime çalışır vaziyette tutulmasını, belirlenen standartlara göre hizmet verilmesi ve satışlarla maliyet arasındaki dengenin sürdürülmesi gibi yönetim prensiplerinin Yiyecek ve içicek departmanını başarıya götüreceğine inanır.

 

3. Belirlenen hedefler çerçevesinde bu hedeflere ulaşmak için gerekli planları yapar. (Satışların menüler promasyon programları ve rakamlarla ve özellikle üretim ve servisle gerçekleştirmesinin planlanması, masrafları azamiye indirecek bakım onarım sistemlerinin kurulması gibi.)

 

4. Departman işlevlerinin eksiksiz ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için personelin eğitiminden sorumludur.

 

5. (..................) müdürü günlük ve haftalık toplantılarla departmanın alt birimleri arasındaki koordinasyonu, kendi departmanı ile diğer departmanlar arası koordinasyonu ise (..................) yönetim kurulunun yönetiminde yapılacak departman şefleri toplantıları aracılığı ile gerçekleştirir.

 

6. Yiyecek ve içicek departmanında görevli personelin performansından, fasilitelerin maliyet, satış ve karlılığından yönetim kurulununa karşı doğrudan sorumludur.

 

7. Yiyecek & İçecek departmanlarını işletme maliyeti, satış arttırma verimlilik, işi basitleştirme ve sanitasyon açısından analiz eder. Azami performansa ulaşabilmek için gerekli düzeltmeleri yapar,yapıcı önerilerde bulunur, bordro kontrolünü yapar.

 

8. Yiyecek & İçecek departmanı personeli için eğitim programları geliştirir ve uygular.

 

9. Uygulanması önerilen yöntem ve standartlara uyulup uyulmadığını kontrol eder.

 

10. departman şefleri ile yapacağı işbirliği ve faaliyetlerle ilgili ve kendi görevi dahilinde vereceği talimatlar ve yapacağı görevlendirmelerde doğrudan (..................) yönetim kuruluna sorumludur.

 

11. Yiyecek & İçecek departmanı alt birimleri şeflerine görevlerinde yardımcı olur ve gerekli talimatları verir.

 

12. Menülerin yapılması,Fiyatlandırılması ,yemeklerin sunuşu, sanitasyon koşulları, çalışanların iş saatlerinin düzenlenmesi gibi işleri denetler ve koordine eder, yemeklerin hazırlanmasında ve servisinde kalitenin sağlanmasına dikkat eder.

 

13. Satın alma gorevlisinin yaptığı alımlarda, Yiyecek & İçecek departmanınca hazırlanan yiyecek spesifikasyonlarına ve kalite kriterlerine uymasını sağlar.

 

14. Departmanını tüm işlevlerinin mükemmel bir şekilde yapılması ile ilgili konuların görüşüldüğü haftalık işletme toplantısını yönetir; verilecek banketler, işletme problemleri, uygulamada yapılacak değişiklikler, getirilecek yenilikler gibi konuların görüşülmesini sağlar.

 

15. Yiyecek & İçecek departmanında çalışanları görevlerine kolayca alıştırmak için departmanındaki tüm görevler için iş tanımları geliştirir.

 

16. (..................) yönetim kurulunu bilgilendirmek kaydıyla ve diğer departman sefleri ile işbirliği içinde Yiyecek & İçecek departmanı personelini işe alır yada işlerine son verir.

 

17. Yiyecek & İçecek departmanının tüm birimlerini her gün teftiş eder.

 

18. Departman alt birim şefleri ile birlikte satış artırıcı,maliyet düşürücü ve verimliliği artırıcı yeni fikirler geliştirir.

 

19. Aylık faaliyet raporları hazırlar s (..................) yönetim kuruluna gönderir.

 

20. Haftalık toplantı notlarını s (..................) yönetim kuruluna gönderir ve gerekli iyileştirmeler konusunda bilgi verir.

 

MUTFAK SEFİ;

 

“özet”

Yönetir, denetler, planlar, idare eder, eğitir, sorumludur, iletişim kurar, hazırlar. Mutfak departmanının personel yönetimi ve menü planlaması, satın alınması gereken ürünlerin araştırılması, depolama, iş planlaması, üretim, sunum gibi fonksiyonlarını en ekonomik ve sağlıklı şekilde hijyen prosüdürlerinin uygulanmasını saglamak, yürütmek ve yönetmek. 

 

“görevleri”

Mutfak departmanındaki tüm yapılan işlerin sağlıklı ve standartlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.Mutfak personelini seçimini yapmakPersonelin yükümlü olduğu hijyen kurallarına uymalarını denetlemek Satın alınacak malzeme listesini hazırlamak ve fiyatlarını denetlemek Nitelikli malzemelerin doğru şekilde uygun yerde kullanılmasını sağlayarak ekonomi sağlamak Koltuk altı ambarında dayanıklılık süresine göre malzeme bulundurmak Envanter hazırlamakMutfağın verimini arttırmak için yaratıcı çalışmalar yapmakDoluluk durumuna ve functionlara uygun üretim planlaması yapmak ve uygulamakEğitim programlarını hazırlamak ve personeline eğitim vermekSatış arttırmaya yönelik menü planlama çalışmaları yapmakTüm makine ve aletlerin uygun koşul ve şartlarda kullanılmasını sağlamak Kısım şeflerinin ufkunu genişletici yenilik ve araştırmalara liderlik etmek Üretim aşamasına ait standartları belirlemekYaratıcı olmak kendini her zaman yenilemek araştırıcı olmakPersonelin çalışma programını ve izin çizelgelerini hazırlamakİş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak Talimatları okumak , okutmak ve uygulamak

 

RESTORAN SEFİ

 

Restoran Yönetim SirküleriTASIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:

• Sağlıklı bir fiziki yapıya sahip olmak, görünüş ve davranışta seçkin olmak

• İyi bir genel kültüre sahip olmak, en az iki yabancı dil bilmek

• Uzun çalışma yıllarının kazandırdığı kusursuz servis bilgisine sahip olmak,

• Mesleki bilgisi, çalışmadaki titizliği, adaleti, disiplini ile tüm personele örnek olmak ve onlar üzerinde tartışmasız bir otorite kurmak,

• Görgü ve protokol kurallarını çok iyi bilerek yerinde uygulanmasını sağlamak,

• İnsan psikolojisinden çok iyi anlamak,

• Yemekler hakkında bir aşçı kadar bilgi sahibi olmak,

•Ön lisans düzeyinde restorancılık eğitimi almış olmak

 

GÖREVLERİ:

• Bulunduğu her departmanda (..................), misafirlerine karşı en iyi şekilde temsil etmek,

• (..................) isletme müdürü ile birlikte, servis personelini seçerek işe başlatmak,

• Bütün servis bölümlerini denetleyerek, buralarda servisin kusursuz yürütülmesini sağlamak,

• Servis personelinin dosyalarını tutarak, izin, terfi, puan, ücret ve devam durumlarını takip etmek,

• Her ayın belirli bir gününde, departmanlarda genel bir meeting yapmak,

• Asistanları ile birlikte mesleki kurslar düzenleyerek personelin daha iyi yetişmesini sağlamak(..................) yöneticileri ile birlikte toplantılara katılarak onlara bölümü ile ilgili rapor sunmak,

• Personelin shiftlerini hazırlayarak, çalışmalarını organize etmek,

• Servis bölümlerini, gerekli en uygun araç ve gereçlerle donatılmasını sağlamak,

• Yiyecek- içecek kartlarını hazırlamak,

• (..................) Müdürü ile birlikte uygulanacak olan servis kurallarını belirleyip en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,

• Yerine göre misafirleri karşılayarak yer göstermek ve mönü kartlarını takdim etmek,

• Banquet birimindeki faaliyetleri yakından takip ederek iyi sonuç alınmasını sağlamak.

 

MUHASEBE

1- (..................)‘e giren mal, malzeme veya hizmet alışının irsaliyelerinin muhafazası

 

2- Satıcıya çek, senet ya da banka havalesi ile ödeme yapılıyorsa makbuzlarının mutlaka alınması

 

3- Gelen faturalarla irsaliyelerin karşılaştırılması veya irsaliye geldiğinde verilen sipariş emri ile tutarlılığının incelenmesi..

 

4- Malzeme teslim aliş noktasıyla (depo, şantiye,mal kabul reyonu ) irtibatlı olup hatalı,  kusurlu, ayıplı, malların hizmetin tesbiti..

 

5- İşletmeye alınan demirbaş ve cari hesap niteliğindeki  satıcı faturalarının mümkünse fotokopisinin alınması, dosyalanması.

 

6- Alınan demirbaşların garanti belgelerinin mutlaka saklanması

 

7-Alınan fatura, irsaliye gibi belgelerin tarihlerinin kontrolü, imzalarının kontrolünün yapılması

 

8- Her türlü harcama ve gider evrakının makbuzlar dahil bilgisayar excel ortamında kayıt edilmesi (formatı belirlenmiş)

 

9- Kesilen her faturanın bir kopyasının koçanda kalmasını sağlamak ve bir kopyasının klasörde saklanması

 

10-Her ay sonunda Ana muhasebe ile irtibat kurup bordro ve personel ücret pusulalarının alınması..

 

11-Alınan ücret pusulalarının imza karsılığı personele dağıtılması ve bir suretinin personel dosyasına konulması..

 

12-Rapor alan personelin raporlarının anında Ana muhasebeye bildirilmesi

 

13-Resmi dairelerden gelen yazılardan Ana muhasebeyi ilgilendiren her türlü belge, bilginin muhasebeye zamanında ulaştırılması

 

14- Bankalardan gelen bilgilerin, dekontların, yazıların ana muhasebeye ulaştırılması

 

15-Şirket için verilmiş olan şifre ve benzeri dokümanlarin düzgün saklanması..

 

16- Şirket demirbaşlarının bir liste halinde kimin kullandığı da belirtilerek kayıt edilmesi.

 

17- Stok girişlerinin tesellüm prosedürüne uygunluğunu kontrol etmesi

 

18- Stokları takip etmek ve gerektiğinde sipariş vermesi

 

19- Departmanlarda maliyet kontrolü yapmak ve rasyonel olmayan maliyetleri rapor etmesi

 

20- Departmanlarda kullanılan tüm malzemelerin doğru ve yerinde kullanımını kontrol etmek ve rapor hazırlamasi

 

21- Aylık ve yıllık cost raporu (Maliyet Raporu) hazırlanması

 

22- Günlük olarak ambar giriş-çıkışlarını muhasebeleştirilmek,

 

23- Yiyecek içecek departmanındaki mali ve teknik aksaklıkları kontrol etmesi

 

24- Satışı yapılan yiyecek ve içeceklerin, personel yemeklerinin maliyetlerini ilgili departman sorumluları ile çıkarmasi

 

25- Alınan malzemelerin fiyat hareketlerini kontrol etmek, piyasa araştırması yapması

 

26- Satışa sunulan malzemelerin satış seyrini takip etmek ve aksaklıkları rapor etmesi

 

27- Yiyecek, içecek sayımlarını yaparak muhasebe kayıtlarına hazırlancak, görev ve işlemleri yerine getirmesi

 

28- isletme mudurunun kendisine vermiş olduğu gorevleri eksiksiz olarak yerine getirmesi.

 

TÜM PERSONELLERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN  ORTAK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

 

- Yaptığınız işi, temsil ettiğiniz görevi, sattığınız ürünü önce yerinde görün, tanıyın, neyi-nasıl ve niçin yaptığınızı bilin
- Nazik, saygılı ve samimi olun
- Yaşlılara, özürlülere ve bayan misafirlere karşı daha ilgili, yardımcı  ve anlayışlı olun
- Bir iş yaparken çevrenizdeki gelişmelere gözünüzü kapatmayın
- Misafire hizmet etmek için görevlendirildiğinizi unutmayın
- Görgü kurallarına, (..................)’ün belirlenmiş politikalarına, disiplin kurallarına ve işinizin standart ve prosedürlerine uyun
- İşinizde panik ve telaş yapmayın. Küçük işleri büyük, büyük sorunları da küçük göstermeyin
- Olayları ve kişilerle ilgili izlenimlerinizi olduğu gibi aktarın. Abartmayın veya önemsiz gibi göstermeyin
- Misafirlerin çeşitli fasilite ve aktiviteleri konusundaki sorularına ‘’Herhalde, sanırım, belki, tahmin ediyorum’’ gibi belirsizlik ifade eden profesyonelliğe uymayan sözler sarfetmeyin. Bilmediğiniz konuda bileni arayın ve misafire kesin bilgi verin
- Misafire ve mesai arkadaşlarınızla nazik ve alçak sesle konuşun.
- Misafirlere duyulabilir bir ses tonunda saygılı ve seviyeli konuşursanız, misafirin de daha dikkatli olmasını sağlarsınız

- Göz teması kurun
- Misafirle laubali olacak seviyede aşırı samimi olmayın
- Misafire arkanızı dönmeyin, ellerinizi cebinize sokmayın ve beden dilinizi düzgün kullanın
- Misafirlerin iyi niyetini suistimal etmeyin, sizinle iyi diyalog kurmayan ve sizden memnun olmayan misafiri daha düşük hizmet ve davranış kalitesi ile cezalandırmayın
- Misafirin size özel anlattıklarını ve sırlarını başkalarına anlatmayın
- Başka misafirler hakkında misafirlere bilgi sızdırmayın
- Misafire özel olduğu duygusunu verin
- Yüzünüzde güven ve ilgi ifadesi kullanın
- İşlem esnasında mırıldanmayın ve kafanızı eğerek yaptığınız işleme doğru konuşmayın. 

Sürekli misafir ile göz kontağı kurun
- Ses tonunuzu ve vücut dilinizi kontrol edin
- Misafirin ismini sık sık tekrar edin.
- Tok ve güvenilir olduğunuzu gösterin
- Disiplin astlarınızı ezmek, emirler savurmak değildir. Her şeyin temelinde sevgi yattığını unutmayın
- ‘’Ben yaptım’’ yerine ‘’biz yaptık’’ deyin. (..................) bir aile ise siz de ancak o ailenin tek bir ferdisiniz. Aileden memnun kalan misafir tekrar (..................)’e gelir.

- Misafirin ayıbını görmemezlikten gelin
- Misafiri bakışlarınızla rahatsız etmeyin
- Misafire elle dokunmayın, vücuduna, saçına, omzuna temasta bulunmayın
- (..................) dışındaki özel yaşantınızı ve davranışlarınızı da ölçülü tutun
- Misafiri (..................) dışındaki alışveriş mağazalarına götürmeyin ve yönlendirmeyin
- (..................)’ten izinsiz bir şey çıkarmayın ve izinsiz bir şey (..................)’e getirmeyin
- (..................) içinde sigara içmeyin ve size verilen içecek haklarının dışında bir şeyler içmeyin, yemeyin
- Personeli ve misafirleri memleketlerine ve şehirlerine göre ayırım yapmayın, ön yargılı olmayın. Personeli kişilik ve işi yapabilme durumuna göre değerlendirin
- Kendinizi misafirlerin yerine koyun
- Misafiri giyim tarzı, sosyal statüsü ve konuşma tarzı nedeniyle küçümsemeyin ve alaylı tavır takınmayın
- Misafirle olan ilişkinizi, konuşmalarınızı az fakat güzel esprilerle süsleyin
- Başka birisine cevap vermek veya yardım etmek için konuştuğunuz misafirin yanından uzaklaşmayın. Diğer tarafla ilgilenmeniz gerekiyorsa misafirden izin alın
- Yetki ve sorumluluklarınızın dışındaki işlere karışmayın. O işin yetkilisi ile derhal iletişim kurun veya misafirin o kişi-departmanla iletişim kurmasını önerin
- İşi sadece sizin yapabileceğinizi misafire belirtmek veya ima etmekten ziyade ekip ruhuna önem verin. Sizin yapacağınız işi bir başka arkadaşınızın sizin yokluğunuzda yapabilmesini sağlayın
- Bilgi saklamayın, çünkü bu durumdan sizde mesul tutulursunuz

- İşinizi layıkıyla yapın, İşinizin arkasından laf ettirmeyin
- Yapamayacağınız şeylere ‘’yaparım’’, bilmediğiniz şeylere ‘’bilirim’’demeyin.
- Başkalarını karalayarak ve yaptıklarını küçümseyerek bir yerlere gelemezsiniz.

- Fikirlerinizi açıkça söyleyin. Korkarak inanmadığınız şeyleri tastik etmeyin
- Kime olursa olsun yalakalık yapmayın, size de yapılmasına izin vermeyin
- Misafirleri, üstlerinizi görmemezlikten gelmeyin. Onları nezaketle selamlayın

- Mesai arkadaşlarınıza saygılı davranın, onları küçümsemeyin, onurlarını kırmayın, arkalarından konuşmayın
- Bir işlem yapan arkadaşınızın işine gereksizce müdahale etmeyin. İzleyin, birbirinizin eksik ve hatalarını misafire hissettirmeden halledin
- Üstleriniz ve astlarınızla ilişkilerinizde uyumlu, sevecen ve saygılı olun
- Departmanınızdaki tüm arkadaşlarınızın yeterli bir seviyede olmasını sağlayın. Her işe ve oraya buraya koşmayın. Bu davranışınız misafiri rahatsız edeceği gibi tek adam görüntüsü profesyonelliğe yakışmaz
- Sorunu misafirin memnuniyetine dönüştürün
- Sorunu çözmek için sorumluluk aldığınızı misafire hissettirin
- Uzun uzun açıklamalara girmeyin
- Sorunu o an çözemeyecekseniz bunu misafire açıkça söyleyin ve belli bir süre geçeceğini misafire bildirin
- Misafirin şikayetini önemine göre başkalarının duymayacağı bir yerde dinleyin
- Misafirler arasında sosyal statülerine göre diğerlerinin gözü önünde ayırım yapmayın

- Misafirin şikayetine neden olan konuda sorular sorun ve not alın
- Misafirin şikayeti için çözümler önerin, yetkililerle görüşün.Sorun ciddi ise veya ciddi bir boyuta ulaşacağını düşünüyorsanız üstlerinize haber verin
- Misafir şikayetlerini, yapılanları ve sonuçları içeren bir kayıt tutun, bunu üst yönetime sunun
- Misafiri sonuçtan haberdar edin ve sorunun çözülüp çözülmediğini öğrenmek için misafirle iletişim kurun
- Misafirleri geçiştirmeyin ve hafife almayın.
- Misafire (..................) ve çalışanlar hakkında olumsuz sözler söylemeyin, kimseyi suçlamayın veya misafirin (..................) ve çalışanlar hakkındaki çeşitli olumsuz görüşlerini paylaştığınızı ifade etmeyin
- Misafirin şikayetini iyi kavrayın, ilgisiz kalındığında sorunun ne kadar büyüyebileceğini önceden kestirin, karşınızdaki misafirin niyetini hissedin
- Misafirden veya yaptığınız işten kaynaklanan sorunu misafire hemen hissettirmeyin, gerekirse üstlerinizle durumu görüşün
- Misafire alternatifler sunun, hayır gibi sözler kullanmayın
- (..................) ‘ten kaynaklanan veya şahsınızdan kaynaklanan hatalardan dolayı misafirden özür dileyin
- Misafire karşı işinizi tam yapsanız da davranışınız, takındığınız tavır hoş değilse memnuniyetsizliğe neden olacağınızı unutmayın
- Şikayeti olan bir misafirin karşısında dik durun ve misafirin gözüne bakın. Deskin arkasında durmaktan ziyade misafirin yanında durmak gerekir. Çünkü desk psikolojik bir bariyer gibi misafire görünür ve sorunu abartmasına neden olur.
- Daima sakin ve pozitif davranış içinde bulunun. Misafir şikayet ettiğinde tasvip etmeme ve inanmama gibi davranışlar sergilemeyin.
-  Şikayeti çözmeye çalışın.
- Daima şikayet üzerine harekete geçin. Sizin küçük gördüğünüz bir şey, misafir için çok önemli görünebilir.
- Misafir şikayetleri ile uğraşma ciddiyet ve diplomasi gerektirir. (..................)’ten memnun olmayarak terk eden bir misafir (..................) hakkında kötü propaganda yapar. Bazı misafirlerin şikayet etmeyi sevdiğini de unutmayın.
- Misafir haksız olsa bile onunla anlaşamadığınızı söylemeyin zira bu misafirin daha da sinirlenmesine neden olacaktır.
- Şikayetle ilgili şahsi fikrinizi belirtmeyin

- Misafirin gerçekte ne istediğini belirleyin.
- Misafirin yanında kalın. Başka birisine yardım etmek veya telefona cevap vermek için misafirin yanından uzaklaşmayın
- Misafirin şikayet ettiği malzemeyi veya kişiyi onun gözünden uzaklaştırın, zira bu misafirin sinirlerini alt üst edebilir.
- Üzgün olduğunuzu belirtirseniz, özür dilerseniz zor bir misafiri bile sakinleştirmiş olabilirsiniz.Özür dilemek zayıflık veya suçluluk ifadesi değildir.
- Şikayetin neden kaynaklandığına mazeretler bulup (..................)’ü yargılamaya kalkmayın. ‘’O eleman yenidir veya biz bugünlerde çok meşgulüz’’ gibi sözler söylemeyin. 

- Misafire sunduğunuz alternatifte (..................)’ün menfaati olduğunu hissettirmeyin
- Misafirle tartışmayın, küstahlık yapmayın
- Problemlerin üstesinden gelmek için profesyonelliğinizi kullanın
- Sorunu çözmek için ilgili personeli bilgilendirin
- Bir misafir şikayeti karşılığında para ödemek yerine hizmet veya ürün sunmayı esas alın
- Sorunu çözmek için gerekirse diğer departmanlarla ve personelle koordinasyon sağlayın
- Problemi çözmek için bir plan yapın

 

basariyi yakalamak, beraber büyümek, beraber kazanmak, alanımızda beraber anılmak, bir aile olmanın verdigi güç ile ben degil, biz olmaya hazırsanız “(..................)” profesyonel Hizmet kadrosunda’ da yeriniz hazırdır…

 

YONETİM KADROSUNUN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ONEMLİ  KURALLAR ISLETME MUDURU

isletmenin her turlu negatif yada pozitif durumundan  bahanesiz sorumludur.

 

yönetim tarafından hazırlanmıs ve onaylanmıs tum matbuu evrakları ılgılı sorumlululara gunluk, haftalık ve aylık olarak doldurtmak ve dogrulugunu kontrol etmek ıle sorumludur.

 

isletmenin acik oldugu saatlerde isin basinda durmakla sorumlu oldugu gibi ozellikle acilis yada kapanislarda bizzat  ulunmak zorundadir.

 

aksam is bitimi kasayi teslim alarak yonetim kurulunun uygun gordugu sekilde hareket etmek durumundadir,.

 

hem mutfak hem salon vede tum tesiste calisan personellerin haftalik calisma cizelgelerini hazirlamak zorundadir.

 

isletmenin her turlu insaat, elektrik, elektronik, muhasebe, mutfak, salon, resmi, gayri resmi odeme ve alacaklar ve odemeler

organizasyon, misafir iliskileri, guvenlik, takip etmek durumundadir.

 

departman seflerinin asamadigi problemleri sonuca kavusturmalidir.

 

kasiyerlerimiz isletme mudurunun sekreter ve yardimcisi durumundadir.

 

her seyden haberi olacak, her seyin kararini verecek  ama en geride duracaktir.

 

isletmenin her turlu hakimiyeti kendisinin elindedir ve isletmenin her turlu isleyisi hakkinda yonetim kuruluna hesap vermek le sorumludur.

 

tum calisan personellerin izin gunleri, calisma siftleri, maddi ve manevi konular hakkinda calisanlarimiz izle baglantida olmasi gerekir.

 

her gunun sabahainda: vega, kasiyer defteri, muhasee defterin deki verileri eslestirerek rakamlardaki mutabakati  saglamak durumundadir.yapılması gerekenlerı yapmakla degıl yaptırkak ıle sorumludur.

 

her zaman ısletmede bulunmak zorunda degıldır. bos vakıtlerınde ılgılı zıyaretler yaparak mısafır portfoyumuzu arttırır ve ısletmenın kamuoyunda populerıterlıgını arttırır.

 

organızasyon sorumlusu

10+ her turlu organızasyonun her asamasından sorumlur.

 

organızasyon gerceklesmeden tum belırtılen detayları  ılgılıalanda kontrolle yukumludur.

 

kendısıne verılmıs olan ılgılı evrakları doldurarak ısletme mudurune , salon ve mutfak seflerıne vermekle yukumludur.

 

ısletmenın para ve vızyon kazanabılecegı her turlu organızasyonda fıyat ve sartları konusarak son detayları degerlendırmek amacı ıle yonetım kurulunu toplantıya cagırma hakkına sahıptır.

 

yonetım kurulu belırtılen saatte toplantıya gelmedıgı takdırde tek basına karar verme hakkına sahıptır.

 

organızasyonda belırtılen maddelerı salon ve mutfak seflerı ne hazırlatmak ıle ve de verılecek urunlerın tadını kontrol ederek duzeltmekle sorumludur.

 

hem mutfaga, hem restoran ekıbıne talımat verebılır, yonlendırebılır.

 

verılmıs olan organızasyon emrınde belırtılen her maddeyı gerceklestırme hakkına sahıptır

 

isletme muduru ile salon ve  mutfak arasindaki organizasyon ile ilegili tum anlasmazliklari cozmek ve isletme menfaatine cevirmek zorundadir.

 

her misafirin kapidan girisinden masasina otuturana kadar, yada ılgılı gorevlıye aynnı sartlar ıle teslım etmek zorundadır.

 

mıfırlerı kırmamak amacıyla anı menu degsıklıklerı uygulamak ıle bırlıkte soz konusu degısıklerın extrasını da almak ıle yukumludur.

 

organızasyonun baslangıcından bır saat once ılgılı alanda olmalı ve bıtısıne kadar personeller uzerındekı kontrolunu kaybetmemelıdır.

 

organızasyonlarda anlasılan kısı sayısına ve gelen kısı sayısını her zaman kontrol etmelıdır. odemelerı kontratta anlasılan kısı sayısına gore almalıdır.

 

ılk etapta organızasyonlarda uzun vadelı odeme taahhutlerıne degıl onceden yapılabılecek pesın odemelere oncelık verırse ısletme acısından daha onemlı olur 

 

KASIYERLER

sabah kasa acılısını ve kasa avansının dogrulugunu kontrol etmek zorundadırlar

 

ılgılı rezervasyonları ısletme mudurune ve organızasyon sorumuna hatırlatacaklardır.

 

10 kısıye kadar rezervasyonları belırtılen sablon uzerınden alabılırler ve ılgılı rezervasyon defterıne kaydedebılırler.

 

10 + kısılerın ve daha buyuk rezervasyonlar ıcın soz konusu kısıyı yada kurum sorumlusunu ısletme organızasyon sorumlusu veya ısletme muduru ıle gorustureceklerdır.

 

kasıyer masasında bulunan her turlu matbuu evrak ve maddıyattan sorumludurlar.

 

kasıyer masasında organızasyon sorumlusu ve ısletme mudurunun harıcınde kımsenın oturmasına yada calısmasına musade etmeyeceklerdır.

 

gun sonunda mutlaka kasalarını kapatacaklar, pos makınalarından gun sonlarını alacaklar, ılgılı kasa teslım tutanagını doldurarak, aynı bılılerı kendı defterlerıne de gırdıkten sonra doldurulan tutanagı muhasebenın almasını saglayacaklardır.

 

kasadan kesınlıkle odeme yapılmayacaktır.

 

nakıt hasılatlar yonetımın uygun gordugu kısıye teelım edılerek an ıtıbarı ıle yada sabahında bu hesap bankaya yatırılarak ılgılı gunun kasa defterıne yapıstırılacaktır.

 

kasıyerler ıdarı personel tanımındadır. mısafırın hızmet aldıgı yerde hızmet alabılır ve ısletme mudurune baglı oldukları gıbı dırekt olarak ısletme mudurune hesap verırler. dıger personeller ıle sevıyelerını kontrol etmek ıle yukumludurler.

 

organızasyon sorumlusu yada ısletme muduru ısletmede olmadıgı takdırde her hangı bır sekılde her ıkı unvana ulasmak ısteyen mısafırlerı bılgılendırır ve ılgılı notu alarak soz konusu sure ıcınde muhatabna ulastırır.

 

SATINALMA SİRKULERI

Her turlu satınalma haftanın 3 gunu “salı, çarşamba ve cuma” günleri yapılacaktır. 

 

salı günleri           : kuru gıda ve sarkuteri
çarşamba günleri : Salon eksikleri
cuma günleri        : sebze grubu

 

Ilgili departmanlardaki gorevliler listelerini muhasebe gorevlisi gitmeden once satinalma talep formuna yazıp hazirlayacak, once departman seflerine imzalatarak muhasebe gorevlisine teslim edeceklerdir. Muhasebe gorevlisi aksamdan muadili olan 3 ayri firmadan fiyat tekliflerini değerlendirerek ve minimum- maksimum tutarları yazarak isletme mudurune onaylatacaktır. yine aksamdan fiyat teklifleri ile birlikte satinalma gorevlisine liste iletilecektir

Muhasebe fiyat arastirmalari konusunda ihtiyac duydugumuz malzemeleri satinalma gorevlisine adres ve rakam olarak yazili olarak “fiyat teklifi” bilgilendirmekle gorevlidir. 

 

Satinalma konusunda muhasebe gorevlisi ve satınalma gorevlisi direkt muhataptır. Her ikiside isletme mudurune baglidir. 

Satınalma yapildiktan sonra mutfak ve muhasebe gorevlisi tarafından mallar tartarak teslim alınıp imzalanacak, ilgili evrak soz konusu dosyasına fiş ve faturalar ile birlikte tek güne ait oldugunun anlasilabilmesi kaydıyla plastik cebe konularak klasörlenecektir. 

 

Satın alınan malzemeler “kg, adet, koli” seklinde o gün itibari ile stok programına girilecektir. 

 

Her hafta sonu ilgili satınalma ve fiyat arastirmalari faturalara ekli olarak yönetimin bilgisine sunularak degerlendirilecektir. 

 

Satınalma gorevlisi ; nakit, kredi kartı ve vade konusunda ihtiyac duyulan malzemelerin alınması gereken esnaflar
hakkında insiyatif kullanabilir ve yönetimi gerekli sebepler hakkında bilgilendirecektir. 

 

Ilgili degerlendirmelerin yapılabilmesi ve konuya hakim olabilmek acisindan en az 1,5 ay sure ile satınalmanın tek elden ve yerinde yapılmasında fayda vardır. “güvenilir esnafların secilmesi, vade ve odeme sekillerinin tespiti, açısından.” 

 

Daha sonra ise gerekli tespitler yapıldıktan sonra yavaş yavaş yönetiminde onayını alınan esnafların verilen siparişler dahilinde eksiklerimizi kalite kontrol, geriye iade etmek şartı ile isletmeye getirmeleri saglanabilir. 

 

Esnaflara odeme gunleri her ayin 01- 10 - ve 20’sine göre düzenlenmelidir. odeme muhasebe gorevlisi tarafından bizzat makbuz karsiligi yapılmalıdır.


Odemeler 1 gün onceden isletme müdürüne liste olarak verilir ve yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra (liste 3 isletme ortağı tarafından imzalanmalıdır) yapılabilir. 

 

Alisveris yapildigi her gün icin satınalma gorevlisine yönetimin uygun göreceği harcırah ve yovmiye verilir. yakıt ise kat edilen mesafe dikkate alınarak akaryakıt fişi karsiliginda satınalma gorevlisinin talebi doğrultusunda yönetim tarafından takdir edilir.
Fiş, fatura, tahsildar makbuzu, irsaliye veya imzalı iletişim bilgileri içeren 3 lu imza tutanagi haricinde yapılan odemeler dikkate alınmayacaktır. 

 

Muhasebe gorevlisi ve mutfak gorevlisi belgesiz kuru soz karsiliginda malzeme kabul etmeyecektir.


Satınalma gorevlisi eksik malzemeleri isletmeye getirdiği zaman listede yazan ama tedarik edilememiş eksik malzeme icin muhasebe gorevlisi tarafından tutanak tutularak sebebini yazılı olarak belirtip “mutfak sorumlusu, satınalma gorevlisi ve muhasebe gorevlisi tarafından imza altına alınarak isletme mudurune sunulacaktır.


Satınalma yapılan ürünlerin içersinde mutfak gorevlisi tarafından kabul edilmeyen kalite kontrol de yetersiz olan bir urun gün içersinde satınalma gorevlisi tarafından istenilen kalite deki urun ile değiştirilerek 3 imzalı ikinci bir tutanak ile mutfağa teslim edilecektir.


Anormal misafir akini ve rezervasyonda olmayan ani organizasyonlar haricinde eksik yazılan, unutulan ürünler ile ortaya çıkacak aksaklıklarda ilgili departmandaki sorum kisi nin haftalık izni iptal edilerek cezalandilacaktir.


Resmi odemeler, bankaya para yatırma, bankadan para çekme, makbuz karsiligi satınalma gorevlisi tarafından yapılacaktır. isletmeye ait kredi kartlarını taşıma hakki sadece satınalma gorevlisine ve yönetimin karar vereceği 2. kisiye aittir. soz konusu kisiler kredi kartlarını kaç defa ve ne kadar tutarla hangi odeme icin kullandigina dair gün sonunda tutanak hazırlayarak muhasebe gorevlisine teslim etmek durumundadır.


Yukarıda belirtilmiş olan kuralların tamaminin güvensizlik ile ilgili bir ilgisi yoktur. onemli olan husus kisiler ve unvanlar değişse bile isletmenin ayni düzende prensiplerine devam edebilmesi hususunu içerir. birinci derecede isletme menfaatleri dikkate alinmistir. satınalma muhasebeyi, muhasebe de satinalmayi denetlemek ile yukumludur. her iki ünvanın ve kişininde mevcut bilgilerini birbirleri ile paylaşmaları kesinlikle isletme menfaatine hizmet edecektir. 

 

Yurt İçinde Ve Yurt Dışında İhtiyac Duyan Kişi Ve Kurumlara;

 

Yiyecek ve içecek alanlarında restoran ve konaklama ve işletmelerine belirtilen konularda Osmanlı ve Türk mutfağı, Osmanlı saray mutfağı, Anadolu mutfağı, Akdeniz mutfağı, menü planlama, konsept belirleme, mesleki eğitim alanlarında uluslararası konumda has aşçıbaşı Ahmet Özdemir olarak;
 
*** Yukarıdaki Yazı içeriğinde etiketlenerek belirtilmiş olan konular ile ilgili alanlarda daha fazla bilgi ve gastronomi danışmanlığı hususunda hizmet alanlarım içerisinde bulunan başlıklarda destek almak için iletişim bilgilerimden tarafım ile bağlantıya geçebilirsiniz. ***
 
Koord. Şef Ahmet ÖZDEMİR
Uluslararası Ve Kıtalararası 
Restoran Danışmanı Ve Mutfak Danışmanı
Osmanlı Ve Türk Mutfağı Dünya Gönül Elçisi 
 
Restoran Yönetim Sirküleri Nasıl Yapılır?