Resmi anlaşma metni mecburi değildir. Ama iki taraftan biri gerek duyarsa resmi anlaşma'da sağlanabilir. Aşağıdaki Anlaşma Maddeleri Sadece Örnektir. Yurt dışı organizasyonları ve oteller için hazırlanmış olan diğer anlaşma metinlerim ihtiyaç olduğunda ilgiliye talep edildiği takdirde mail yöntemi ile sunulacaktır.
İş Anlaşma Metnim
 
Aşağıda örnek olarak sunduğum Anlaşma metni -01 ve Anlaşma metni -02 örnek olarak değerlendirilebilir. Belirilen rakamlar sadece "ÖRNEK" tir.
 
YURT İÇİ İŞ ANLAŞMA METNİM "RESTORANLAR İÇİNDİR" Anlaşma metni -01 
 
Bundan böyle  İş bu anlaşma gereği Taraf -1: Koord. Şef  Ahmet Özdemir  olarak  TARAF -2 ise : ……………………….. İşletmesi yönetim kurulu olarak anılacaktır.
 
01 - Koord. Şef Ahmet Özdemir ve isletme sahipleri İşletme yönetim kurulu olarak kararları beraber alırlar. hizmete açılacak olan isletmenin ana konsepti “yiyecek, icecek ve ana tema”  olarak İşletme yönetim kurulu tarafından  kararlaştırıldıktan sonra uygulamaya koymak operasyon bazında Koord. Şef Ahmet Özdemir e aittir.
 
02 - İsletme hakkında kararları alabilecek İşletme yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir;       
A - ……………………………….……………..………………….      
B - …………………………..……………………………….…
 
03 - Belirtilen İşletme yönetim kurulu üyeleri haricinde Koord. Şef Ahmet Özdemir e herhangi biri yada yakini, aile içersinden dahi olsa talimat veremez, İşletme yönetimi tarafından  alınmış kararlardan vazgeçmesini yada değişiklik yapmasını isteyemez.
 
04 - Koord. Şef  Ahmet Özdemir direkt olarak İşletme yönetim kuruluna bağlıdır. yetkileride onemli oranda operasyon bazındadır. hiçbir sekilde pazarlık, satınalma, personel maaşları, hesap, muhasebe, ödemeler’ den sorumlu degildir, sorumlu tutulamaz.
 
05 - Koord. Şef Ahmet Özdemir hizmete açılacak olan isletmenin ilgili departmanlardaki İşletme yönetim kurulu tarafından gösterilen aday personelleri yapılmış olan menü ve çizilen konsept dahilinde  yeterli olan  tecrübeye 6 ay içersinde yetiştirmek ile görevlidir. “madde 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11- 12 deki maddelerin İşletme yönetim kurulu tarafından sağlandığı takdirde”
 
06 - İşletme yönetim kurulu tarafından gösterilen personel adaylarını  Koord. Şef  Ahmet Özdemir yapacak olduğu mülakat sonucunda bizzat seçer.
 
07 - Belirtilen personeller ve tüm hizmet kadrosu isletmenin inşaat aşamasında 1 ay onceden ise alınmak zorundadır. Söz konusu hizmet kadrosu günde en az 8 saat personel eğitimlerine gelmek zorundadırlar.
 
08 - Her personelin 2 hafta deneme süresi vardır. 2 hafta sonucunda  Koord. Şef  Ahmet Özdemir tarafından yetersiz olduğu kanaatine varılırsa İşletme yönetim kurulundan yerine yeni personel istenebilir.
 
09 - Tüm hizmet kadrosu içersindeki personeller  Koord. Şef Ahmet Özdemir’e ünvan ve yetki olarak riayet etmek zorundadır. 
 
10 - Koord. Şef  Ahmet Özdemir in işletme içersindeki işin işleyişi ve işletmenin eksiz hizmete açılması amacı ile verdigi talimatlardan dolayı söz konusu personel ve yakınları tarafından herhangi bir saldırıya karşı güvenliğinden ismi yazılı İşletme yönetim kurulu üyeleri sorumludur. 
 
11 - İşletmenin maaş ödeme politikası her ayin ……. ile …….. i tarihleri arasındadır. maaş ödeme sorumluluğu işletme yönetimine aittir. Zamanında yapılmayan ödemelerden dolayı gerçekleşebilecek personel değişimlerinden dolayı aksayan eğitimlerden  Koord. Şef Ahmet Özdemir sorumlu değildir. 
 

Yeni Restoran Açacak Olanlar, Tüm Restoranın Sistem Ve Operasyonu (Küçük Açılış Ve Büyük Açılış Min. 6-7 Ay)

12 - Söz konusu zaman zarfında  Koord. Şef  Ahmet Özdemir tarafından yetiştirilen personeller gerekli eğitimlerini tamamladıktan ve istenilen tecrübeye sahip olduktan sonra işletmeden istifa ederek veya herhangi bir şekilde ayrıldıkları takdirde  Koord. Şef   Ahmet Özdemir sorumlu degildir. 
 
13 - İşletmenin ana kadrosunda  Koord. Şef Ahmet Özdemir tarafından yetiştirilecek olan hizmet kadrosu aşağıdaki gibidir;
 
A - İşletme müdürü (50 kişiden fazla personeli bulunan işletmelerde bu hizmeti vermiyorum, çünkü daha fazla profesyonellik, tecrübe ve deneyim gerektirir)
B - Halk ile ilişkiler ve tanıtım müdürü (50 kişiden fazla personeli bulunan işletmelerde bu hizmeti vermiyorum, çünkü daha fazla profesyonellik, tecrübe ve deneyim gerektirir)
C - Ön muhasebe elemanı (50 kişiden fazla personeli bulunan işletmelerde bu hizmeti vermiyorum, çünkü daha fazla profesyonellik, tecrübe ve deneyim gerektirir)
D - Restoran şefi
E - Mutfak şefi
F - Rezervasyon ve karşılama hostesi
G - Kaptanlar
I - Mutfak kısım şefleri
 
14 - Koord. Şef Ahmet Özdemir ve İşletme yönetim kurulu ortak kararı ile çizilen konsept dahilinde yapılacak menüler aşağıdaki gibidir;
 
A - Yiyecek menüsü
B - İçecek menüsü
C - Organizasyon menüleri
D - Özel gün menüleri
E - Vejeteryan menüsü
F - çocuk menüsü 
G - Açık büfe ve serme kahvaltı menüleri
 
15 - Belirtilmiş olan tüm menüleri işletme açılmadan yapmak ve işletme açılışından sonraki en fazla 2 hafta süre içersinde cost controller “maliyet”  hesapları ile birlikte ön muhasebeye teslim etmek Koord. Şef Ahmet Özdemir in gorevidir.
 
16 - Koord. Şef  Ahmet Özdemir in tüm eğitim süresi boyunca kalacak olduğu dairenin tüm giderleri, yiyecek ve icecek giderleri, işletme ile ilgili ulaşım giderleri, iletişim giderleri, İşletme yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
 
17 - Koord. Şef  Ahmet Özdemir her hafta İşletme yönetim kuruluna “faaliyet raporu” verir. ilgili rapor ana temada aşağıdaki konuları kapsar;
 
A - Yapılan işler
B - Yapılacak işler
C - Başlayan ama bekleyen
D - problemli işler
E - şahsi görüş ve öneriler
 
18 - Koord. Şef  Ahmet Özdemir den işletme için ortak çizilen konsept dahilinde yada işletmeye uygun olmayan  İşletme yönetim kurulu tarafından bir içerik ısrar la istenirse Koord. Şef  Ahmet Özdemir yine de uygular. Ama ilerde alınan bu olumsuz karar hakkında işletmeye maddi ve manevi gelebilecek zararla ilgili bir rapor hazırlayarak  yönetime yazılı olarak imza karşılığında verme hakki vardır ve bu zararlardan sorumlu degildir. İşletme yönetim kurulu da iki nüsha hazırlanacak olan imza karşılığı bu raporu almak zorundadır. ilgili rapor imza karşılığında İşletme yönetim kurulu tarafından alınmadığı takdirde ve anlaşma maddelerinden herhangi biri yerine getirilmediğinde  Koord. Şef Ahmet Özdemir tek tarafli olarak anlaşmayı feshetmek hakkına sahiptir.
 
19 - Anlaşmada Koord. Şef  Ahmet Özdemir tarafından …………………………….işletmesine taahhüt edilen maddelerde an ve zaman itibari ile gerçekleşmeyen konulardan dolayı İşletme yönetim kurulu üyeleri geçerli sebebi belirterek yada karşı tarafın taahhütlerden biri yerine getirilmediği takdirde ortak imza ile konu ile ilgili bir rapor hazırlayıp tek tarafli  olarak anlaşmayı feshetme etme hakkına sahiptir.
 
20 - Koord. Şef  Ahmet Özdemir ………| ……….|……….. ile  ………| ……….|………..tarihleri arasında ………………………….işletmesinde TC. çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı yasalarının verdigi tüm maddi ve manevi haklara sahiptir. Aynı yasalarca yukarıdaki belirtilmiş olan işletmeye vermiş olduğu  taahhütleri de yerine getirmek ile yükümlüdür.
 
A - Koord. Şef  Ahmet Özdemir’e isletme tarafından makbuz karsılığında gün itibari ile yurt icinde 15.000 tl yurt disinda ise 10.000 euro nakit on odeme yapılır. (BU ODEME ANLASMA SURESININ ORTASINDA VE SONUNDA IKI PARCA OLARAK IADE EDILECEKTIR)
 
B - Koord. Şef  Ahmet Özdemir e her ayin 01’i ila 05’i arasında  …………………..tl. makbuz karşılığı nakit odeme yapılır.
 
C - Koord. Şef  &  Exc. Chef  Ahmet Özdemir e  isletmenin ilk acilisi ile birlikte halka hizmet vermeye basladığında makbuz karşılığı ………………………tl.  nakit odeme yapılır.
 
D - İşletme hizmete açıldığı tarih itibari ile 3. ayında küçük açılış programı yapılır veya yapılmaz ama gün itibari ile  ile birlikte Koord. Şef  Ahmet Özdemir e …………………….tl makbuz karşılığı nakit odeme yapılır.
 
E - isletme hizmete açıldığı tarih itibari ile 6. ayında büyük açılış programı yapılır veya yapılmaz ama gün itibari ile  ile birlikte Koord. Şef Ahmet Özdemir e …………………….tl makbuz karşılığı nakit odeme yapılır.  ayni zamanda en son bu odeme ile her iki taraf arasında yapılan bu anlaşma sona ermiş olur.
 
22 - İş bu anlaşma 22 maddeden ve 5 sayfadan oluşur. …….|……..|………… tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır. Soz konusu anlaşmazlıklarda Antlaya ve ……………. mahkemeleri yetkilidir. 
 
TARAF - 1 - İSİM - İMZA                 TARAF - 2 - İSİM - İMZA   
 
gastronomi danışmanlığı
 
Örnek Anlaşma Metni-2. Seçenek (Karşılıklı kazan-kazan esasına dayalı)
 
(İş Yapmayan Bir Restoranı Harekete Geçirme Planı İle Yapılan Bir Anlaşma Metnidir)
 
...................... adresinde bulunan “önceki ismi ile ...................., yeni ismi ile “…………………” adındaki restoranın resmi yetkilisi “…………………” ile ...................... adresinde oturan aşçıbaşı Ahmet Özdemir arasında yapılan özel anlaşmanın maddeleri aşağıdaki gibidir.
 
Madde 01- Ahmet Özdemir 15 Ağustos 2016 tarihi itibarı ile restoranın her departmanında yeni sistemi kuracak olan kişi olarak patron tarafından yetkilendirilmiş restoran yönetiminde “müdür” konumundaki kişidir. (Mutfak, servis ve komple restoran yönetimi) 
 
Madde 01-1- Anlaşma 15 Şubat 2016 tarihinde ............. ’nun isteğine bağlı olarak karşılıklı mutabakat sonunda +2 ay daha uzatılabilir. Daha sonrası ise yine karşılıklı olarak varılacak mutabakat sonucunda yeni bir anlaşma ile devam edebilir.
 
Madde 01-2- Restoranın açılış bütçesi aylık resmi giderler 34.000 euro’ dur. Buna ilave olarak başlıca giderler; restoran girişinin düzenlenmesi, yeni totem tabela yaptırılması, eski tabela resimlerinin yenilenmesi, tanıtım broşürleri, yemek menülerinin yapımı, personel kıyafetleri, yeni tabakların alımı, sandalyelerdeki eski logoların yeni logolar ile kapatılması, v.b. masraflar.
 
Madde 01-3- Tüm personel ve esnaf ödemelerden kaynaklanan gecikmelerden dolayı vaktinde yerine getirilemeyen maddelerden Ahmet Özdemir sorumlu tutulamaz.
 
Madde 02- Yeni yönetim kararlarını “Ahmet Özdemir” “.............” ve “.............”  ile birlikte alınır. ............. ve ............. Ahmet Özdemir tarafında oluşturulacak olan restoran yönetimi organizasyonundaki görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.
 
Madde 03- Ahmet Özdemir yeni restoran işletmesinin restoran menüsünü yaparak, maliyet hesaplarını muhasebeye vermekle ve alınacak olan yeni personellere mesleki eğitimini öğretmekle sorumludur.
 
Madde 04- İşletmeye alınacak olan personel adaylarının her türlü mesleki eğitimleri Ahmet Özdemir tarafından verilecektir. 
 
Madde 04-1- Personellerin güvenilirliğinden ya da eğitim sonunda işi bırakmaları veya işletmede yaşanabilecek diğer sıkıntılardan kaynaklanan durumlarda Ahmet Özdemir sorumlu değildir.
 
Madde 04-2- Restoranda yapılacak olan tüm değişiklerin kararı, alınacak olan yeni demirbaşlar, personellerin unvan ve yetkileri, restoranın açılış ve kapanış saatleri, misafir prensipleri, personellerin yapmanla yükümlü olduğu görevler Ahmet Özdemir tarafından tespit edilecektir.
   
Madde 04-3- Ahmet Özdemir çalışma saatleri konusunda zaman ve sınır kavramı yoktur. 
 

Mutfak Ve Servis Mesleki Eğitimleri

Madde 04-4- İşveren tarafından açılıştan 2 gün önce ve bir gün önce restorana getirilen basın gruplarına Ahmet Özdemir tarafından özel sunum yapılacak ve ilgili görsellerin verilmesi ile birlikte restoran işletmesi hakkında ilgili haber kanalları, gazete ve dergi röportajların verilmesi sağlanacaktır.
 
Madde 04-5- Restorana alınacak olan tüm personel listesi açılış tarihinden 10 gün önce işe alınır ve servis eğitimleri, mutfak eğitimleri ve menü satış eğitimleri Ahmet Özdemir tarafından verilir.
 
Madde 04-6- Tüm restoranın demirbaş envanteri çıkarılır ve teslim alınan malzemeler ............. ve .............’ a zimmetlenir. Teslim alınan malzemelerin korunmasından ya da güvenliğinden Ahmet Özdemir sorumlu tutulamaz.
 
Madde 05-  Yeni restoran kapanış itibarı ile maksimum 40 gün içerisinde hizmete yenilenen personeli ve menüsü ile misafir hizmetine açılacaktır.
 
Madde 05-1- Tüm personellerin bulunması ............. ve ............. ‘a aittir. Mülakat ve işe alınma kararı Ahmet Özdemir ‘e aittir.  
 
Madde 05-2- tüm tedarik zincirindeki esnafları (kuru erzak, sebze, et) bulmak, fiyat araştırmalarını yapmak, ödemelerini konuşmak .............’ a aittir. Aynı zamanda satın alma ile görevlidir. 
 
Madde 05-3- ............. Ahmet Özdemir ile diyalog içerisinde ve işletmenin sahibi konumunda şirket anlaşmaları, yemek anlaşmaları, halkla ilişkiler, her türlü resmi işler ve işlemler, ödemeler ve alacaklardan sorumludur. 
 
Madde 05-4- maaş ödemeleri her ayın 1’i ila 3’ü arasında yapılır.  Esnaf ödemeleri ise 2 bölüme ayrılarak 1. Bölüm 15 günde bir 2. Bölüm ise aylık periyotlarda toplam fatura ödemeleri yapılır?
 
Madde 05-5- işletmede çalışan tüm personellerin çalışma saatleri, resmi ve sosyal hakları işletme yönetimi tarafından verilir. Çalışma çizelgeleri ise Ahmet Özdemir tarafından düzenlenir.
 
Madde 05-6- Restoran işletmesine açılmadan önce web sitesi yaptırılacaktır.
 
Madde 05-7- Restoran yönetimi eğer gerek duyarsa paket servisi hizmetini başlatabilir.
 
Madde 06- Her gün ............., Ahmet Özdemir ve ............. tarafından yönetin toplantısı yapılır. Toplantıda işletme hakkındaki tüm detaylar konuşularak resmi kasa verileri, borç ve alacaklar ile birlikte restoranın gizliliğe mahal vermeden tüm detayları Ahmet Özdemir ile paylaşılır.
 
Madde 06-1- ............., Ahmet Özdemir ve ............. ile birlikte aşçıbaşı, restoran şefi ve ilerde alınabilecek tüm departman şefleri her gün faaliyet raporu verir. İsmi geçen kişiler tarafından hazırlanan bu raporlar Ahmet Özdemir ‘e verilir ve Ahmet Özdemir tarafından ............ gönderilir.
 
Madde 06-2- iş bu anlaşma 6+2 ay olarak geçerlidir. Karar hakkı .............’ a bağlıdır.
 
Madde 06-3- .............’ un maaşı 2. 500 euro ve başlangıçtan itibaren iki aylık periyotlarda 3 defa resmi kasada yapılmış olan cirodan % 1 oranında pay alır.
 
Madde 06-4- .............' nun maaşı 2. 750 euro ve başlangıçtan itibaren iki aylık periyotlarda 3 defa resmi kasada yapılmış olan cirodan % 0,30 oranında pay alır.
 
Madde 06-5- Anlaşma sağlandığı takdirde anlaşma bedeli ön ödeme olarak 8.000 euro ödeme yapılır. Ahmet Özdemir ’in aylık standart maaşı” …………………“euro'dur ve başlangıçtan itibaren iki aylık periyotlarda 3 defa (1.,2. ve 3. ödeme) resmi kasada yapılmış olan cirodan % 3,5 oranında pay alır. 3. Ödemenin akabinde anlaşma uzatılsın ya da uzatılmasın hedefler tutturulduğu takdirde 4. ve son ödeme olarak yani anlaşma bitiminde son almış olduğu ödeme miktarı kadar (ikramiye) daha ödeme alır. 
 
Madde 07- Ahmet Özdemir yeni restoranın açılışından itibaren (daha öneki hizmet dönemindeki negatif bazı durumlarda göz önüne alınarak) ilk ay ciro hedefi; 3-5 bin, ikinci ayda ciro hedefi; 5-7 bin üçüncü ayda ciro hedefi; 7-8 bin, dördüncü ayda hedefi; 8-10 bin, beşinci ayda ciro hedefi; 10-12 bin altıncı ayda ciro hedefi; 12-13 bin euro' dur. 
 
Madde 07- 1- belirtilmiş olan hedeflerin %20 eksi- artı+ yanılma payı vardır. Eğer belirtilmiş olan hedefler yakalanamadığı takdirde Ahmet Özdemir ‘e ciro üzerinden en son yapılacak olan 4. Ödeme yapılmaz. 1., 2. ve 3. Ödemelerde gerçekleşen ciro üzerinden yapılır. 
 
Madde 07- 2- Ahmet Özdemir ‘in ödemeleri elden nakit olarak makbuz karşılığında yapılır.
 
Madde 08- Ahmet Özdemir ‘in konaklama ve işe ulaşım giderleri (özel araç yada taksi) restoran işletmesine aittir. Ahmet Özdemir ‘e işletme tarafından çalışma süresi boyunca brüksel’de konaklayacağı 1+1 daire kiralanacaktır. Dairenin tüm giderleri (elektrik, su, gaz, aidat vb.) işletme hesabından karşılanacaktır.
 
TARAF - 1 - İSİM - İMZA                 TARAF - 2 - İSİM - İMZA 
 
Not:
*** Yukarıdaki Yazı içeriğinde etiketlenerek belirtilmiş olan konular ile ilgili alanlarda daha fazla bilgi ve gastronomi danışmanlığı hususunda hizmet alanlarım içerisinde bulunan başlıklarda destek almak için iletişim bilgilerimden tarafım ile bağlantıya geçebilirsiniz. ***
 
Koord. Şef Ahmet ÖZDEMİR
Uluslararası Ve Kıtalararası 
Restoran Danışmanı Ve Mutfak Danışmanı
Osmanlı Ve Türk Mutfağı Dünya Gönül Elçisi
 
Önemli not:
*** Zaman zaman gastronomi ve turizm trendleri üzerine kaleme aldığım mesleki yazılarımı'da inceleyebilirsiniz. Ayrıca Uluslararası Ve Kıtalararası Restoran Danışmanlığı Ve Mutfak Danışmanlığı verdiğim resmi ingilizce web sitemide "alttaki resmi tıklayarak" inceleyebilirsiniz.
 
International And Intercontinental Restaurant Consultant and Kitchen Consultant